Koudumers nog in onzekerheid over Kringloopwinkel Emmaus

SNEEK/KOUDUM Koudum blijft in onzekerheid over het voortbestaan van Kringloopwinkel Emmaus. Ondanks meer dan 500 steunbetuigingen vanuit Koudum, vanuit de regio en van andere betrokkenen weet het nog steeds niet waar het aan toe is wat betreft het wel of niet gratis storten van afval op de gemeentelijke vuilstort. Wel wordt achter de schermen gewerkt aan en oplossing.

De raadscommissie Doarp, Stêd en Omkriten van gemeente Súdwest-Fryslân besloot dinsdagavond het onderwerp niet te bespreken. Dat tot grote teleurstelling van de aanwezige Koudumers op de publieke tribune.

(Lees ook: Kringloopwinkel Koudum houdt hoop op voortbestaan)

De reden was dat wethouder Erik Faber een dag voor de commissievergadering een memo aan de raad had gestuurd, waaruit moest blijken dat er met Kringloopwinkel Emmaus in Koudum, maar ook met Kringloopwinkel Dorcas in Sneek, tot afspraken gekomen zou gaan worden waarbij deze instellingen in 2019 niet op hogere afvalkosten gejaagd zouden worden. De raadscommissie vond deze toezegging nog te vaag en vroeg de wethouder voor het einde van het jaar bij de raad terug te komen met wat er precies met deze instellingen afgesproken wordt.

Wel sprak de wethouder de hoop uit snel tot een oplossing te komen. ,,Die moet kostenneutraal zijn. Dat is de insteek en het uitgangspunt.”

Het probleem is dat de ambtelijke organisatie onlangs Kringloopwinkel Emmaus Koudum als ‘een bedrijf’ heeft aangemerkt. Bedrijven mogen hun afval niet gratis storten in de milieustraat. Iets wat Kringloopwinkel Emmaus op basis van oude afspraken met Gemeente Nijefurd wel mag.

Maandag kreeg Faber al een pakket met een kleine 350 steunbetuigingen, voor aanvang van de commissievergadering van dinsdag kwamen daar nog eens 164 bij.

Eerder gaven bestuursleden al aan te vrezen voor het voortbestaan van de kringloopwinkel als zij zelf voor de kosten van het af te voeren afval moeten opdraaien.