Wereldlichtjesdag ook in Bolsward

BOLSWARD - Elke tweede zondag in december wordt Wereldlichtjes dag gehouden. Op deze dag steken mensen om 19.00 uur over de hele wereld kaarsjes aan ter nagedachtenis aan overleden kinderen. De wereld wordt zo even wat lichter voor mensen die een kind verloren hebben, zo is de gedachte.

Ook Bolsward verbindt zich met dit lint van licht. Met poëzie, muziek, stilte en teksten wordt stil gestaan bij alle kinderen die er niet meer zijn. Zij worden herinnerd door een kaarsje op te steken en naar muziek, troostende woorden en gedichten te luisteren.

Het initiatief voor Wereldlichtjesdag is genomen om overleden kinderen die gemist worden te herdenken. Wereldwijd zijn verschillende tijdzones. Zo worden er deze dag ieder uur ergens op de wereld kaarsen aangestoken voor een overleden kind. Zo ontstaat over gehele wereld een lint van lichtjes.

In Bolsward is dat op zondag 9 december vanaf 18.15 uur in de Broerekerk. Er is bij ontvangst koffie, thee, muziek en er klinken warme woorden. Om 19.00 uur worden de kaarsen aangestoken en de namen van de overleden kinderen opgenoemd. Tot slot rond 19.30 is het mogelijk na te praten onder het genot van een kop warme chocolademelk, koffie of thee.

Wie graag de naam van zijn of haar kind genoemd wil hebben kan deze doorgeven in de kerk.