De dag van de dertien op De Veenhoop

DE VEENHOOP - Het zwoegen en zweten aan boord van veertien skûtsjes is maandag bij de tweede SKS-wedstrijd van dit seizoen tevergeefs geweest. Na protesten van Stavoren, Langweer, Woudsend en Heerenveen tegen de organiserende commissie is de wedstrijd ongeldig verklaard op basis van artikel 9 van het SKS-wedstrijdreglement. Hoewel diskwalificatie voor Dirk Jan Reijenga van Joure dreigde, nam hij zonder aanpassingen aan zijn omstreden zeilvalhoogte toch deel. Als gevolg hiervan is het Jouster skûtsje nu totaal uitgesloten voor dit seizoen. De dag op De Veenhoop gaat hiermee de boeken in als de meest merkwaardige in de SKS-historie ooit: de dag van de dertien.

  Hoewel het zonnetje prettig scheen, pakten donkere wolken zich ’s ochtends in hotel Iesicht al samen bij de routebespreking. Wedstrijdleider Albert de Vries moest alle zeilen bijzetten in een pittige discussie met de schippers over vooral de finish in het Grietmansrak. “Sa’n finish kin abslút net, want dan komt de gyk yn it wetter”, oordeelde schipper Klaas Westerdijk van d’Halve Maen. Albert Visser van Lemmer adviseerde gewoon in de wind te finishen. “In echt earlike wedstriid krije jo hjir noait”. De organisatie beklemtoonde al dat het hanteren van de tijdklok niet meer als echt leuk wordt ervaren. “Der kin by de start sjoemele wurde en boppedat is it op tiid silen net sa moai foar it publyk. De tiidklok brûke wy net wer”. Albert de Vries gaf wel aan dat de finishboei aan het eind van het Grietmansrak mogelijk niet gehanteerd zou worden, omdat de commissie halverwege de route de schippers alsnog kan aanroepen over een andere koers. Bij een zuidwestenwind hield de route het stuurdboord ronden van de boei in de Stobbehoek in en het bakboord ronden van de boei voor hotel Iesicht. Drie opties Kort en helder gaf SKS-voorzitter René Nagelhout daarna aan dat Joure wegens het niet voldoen aan de originaliteitsregels drie opties had: a. niet zeilen; b. wel zeilen en voor 14.00 uur de zeilval volgens afspraak aanpassen; c. gewoon meezeilen met alle consequenties van dien zoals uitsluiting. Schipper Jan Reijenga van Joure volstond met de meest korte reactie: “Dúdlik”. Hij besloot na overleg met zijn bemanning en het bestuur van het Jouster skûtsje zonder verdere discussie mee te zeilen. De wedstrijd kreeg al bij de start een extra dimensie met een half uur voor de strijd al protestvlaggen bij Stavoren en Langweer. Auke de Groot van Stavoren liet, en dat is op zichzelf ook een unicum, zijn exacte plaats bij zijn startnummer hermeten. De startpositie van zijn schip werd herzien. Na een tweede startprocedure rond half drie scheerden de skûtsjes eensgezind naar de Stobbehoek met als verrassend eerste bij de hoge boei Johannes Meeter van Huizum. Zijn Leeuwarder rivaal Willem Zwaga volgde hem op de voet, zodat Klaas Westerdijk van d’Halve Maen als eerste starter direct twee plekken verloor. In het neergaande rak had Gerhard Pietersma van Earnewȃld de voorlopersrol al overgenomen. Hij zeilde – schippersgeluk of niet – een half rak een rechte koers naar het hotel, terwijl al zijn achtervolgers continue moesten laveren. Voor het publiek leverde het voortdurend moeten laveren prachtige plaatjes op. De finish is evenwel nog nooit zo omstreden en zo spraakmakend geweest. Terwijl Gerhard Pietersma van Earnewȃld met toen al twee minuten voorsprong op Huizum binnen liep, strandden al zijn concurrenten op windflauwte. Het verschil tussen de eerste en de laatste liep op tot bijna een vol uur! De Starumers die met de kop van het schip de finishboei aantikten, besloten zieltogend zelfs eventjes de vaarboom te hanteren. Ruim voor hen hadden Klaas Westerdijk van d’Halve Maen en Johannes Meeter van Huizum al de grootste moeite woonarken te mijden. Woudsend ramde vlak voor de finishlijn Joure. Het korte tikje, ditmaal geen straf, was onvermijdelijk door het bijna totaal uitblijven van wind bij de eindstrijd. Een prachtig zeilevenement in tenminste het eerste uur werd zodoende door een tombola van factoren in de kiem gesmoord: over ‘de dag van de dertien’ zal nog lang worden nagepraat. (Tekst en foto’s: Jelle Raap)