IFKS-zeilwedstrijd op Lemmer met winst voor verrekijkersteam

LEMMER - Zes van de zestien deelnemers in de hoofdklasse van de IFKS zullen zaterdagmiddag op de baai bij Lemmer strijden om het kampioenschap 2017. Na de eerste wedstrijd op Lemmer, met Lemster Merijn Olsthoorn van Emanuȅl als winnaar, staat er nog niets vast. Olsthoorn voert dankzij twee dagzeges nu wel het voorlopig algemeen klassement aan met 16,8 punten. Na hem volgen Jaap Hofstee (17,9), Arend Wisse de Boer (17,9), Geale Tadema (18,0), Ton Brundel (20,0)en Jeroen de Vos (21,0). De overige tien maken niet of nauwelijks kans op de kampioenskrans, maar …………..we hebben dit jaar bij de IFKS eerder Trumpiaanse toestanden bij de finish meegemaakt. Déze aantekening moet er bij!

  Na een massaal valse start in de A-klasse en een hernieuwde start op het scherpst van de snede viel bij Sikke Heerschop van Wylde Wytse het deksel vrijdagmiddag hard op zijn neus. In het opgaand rak van de gatebaan streed hij nog lustig mee. Op het startschip  omklemden twee zwaaiende handen toen al zijn terugroepnummer 12. Het  zwaaien ontsnapte aan de aandacht van de oudste schipper. Hij zette alles op alles als achtste de hoge boei te ronden achter Jeroen de Vos, Merijn Olsthoorn, Klaas Kuperus, Geale Tadema, Tony Zijsling,  Ton Brundel en Arend Wisse de Boer. De organisatie besloot inderhaast het nummerbord per motorboot naar de bovenwindse boei te dirigeren. Met gebalde vuisten verlieten schipper en bemanning daar na de boeironding het parcours, nadat een zwarte vlag voor hen alles duidelijk maakte: BFD oftewel Black Flag Disqualification. Rose en rood Met ditmaal Lucas Bouma van Grutte Pier uit Jorwert en Froukje Osinga-Meijer van Jonge Jasper uit Franeker als rose en rode lantaarndrager stond even alles op zijn kop. Bouma, winnaar van de vorige zeildag, zou bij een matige wind de rose lantaarn overnemen van de Franeker Froukje. Het wilde vrijdag niet vlotten met Jonge Jasper. Tot veler verbazing tikte deze ook nog eens de bovenboei aan, zodat ze een verplicht stormrondje moest maken. Verrekijker Gewapend met een verrekijker verkende Merijn Olsthoorn voortdurend de verkleuringen van het water: des te donkerder des te meer wind. Mede dankzij dit toegestaan instrument kwam hij al in de eerste omgang langszij Eelkje II van Jeroen de Vos uit Heeg. Olsthoorn behaalde een prettige veldwinst in de buurt van het strand onder toezicht van honderden toeschouwers. Bij de opgang naar de tweede route kon Jeroen de Vos met een voordelige slag It Doarp Eastermar net achter zich houden. Met Tammo Oosterhof als adviseur aan boord wist Geale Tadema zich te consolideren op een derde plaats. Vlakbij het historisch stoomgemaal opende Tadema even het vuurdoosje voor Siebo Zijsling die met zijn Striidber uit IJlst enkele seconden buiten het afgebakende wedstrijdveld voer. Het dreigende protestdoek bleef enkele rakken als waarschuwing in het want bij de Eastermarders. Wikkerdewik De finish was gloedvol voor met name de talrijke skûtsjefans vanuit Opsterland. Jaap Hofstee van It Swarte Wief uit De Tynje verzekerde zich als vierde binnenloper van een plaats aan de rand van het erepodium met naast zich Arend Wisse de Boer van Drie Gebroeders uit Gorredijk. Hofstee en De Boer spelen, met elk 17,9 punten in het voorlopig algemeen klassement, zaterdag een prominente rol. Met de wind als regisseur moeten beiden nog één nachtje slapen óf dromen, want de wind bepaalt zaterdag pas of en hoe er kan worden gezeild. Als de wedstrijd wegens gebrek aan wind wordt afgelast en die kanskaart ligt binnen bereik, dan is bij een gelijk gemiddelde in eerste instantie het aantal dagzeges bepalend. Beiden zijn eenmaal als eerste geëindigd, zodat ook dat dan niet doorslaggevend kan zijn. Qua prestaties heeft Jaap Hofstee, met eenmaal een tweede plaats, dan de troefkaart in handen. Het blijft dus even super spannend hoe vooral de situatie rond  de Opsterlandse skûtsjes zich ontwikkelt. Oant moarn!. (Tekst/foto’s: Jelle Raap)   Uitslagen A-klasse:
 1. Merijn Olsthoorn, Emanuȅl
 2. Jeroen de Vos, Eelkje II
 3. Geale Tadema, It Doarp Eastermar
B-klasse:
 1. Fonger Talsma, De Jonge Jan (derde dagzege!)
 2. Ulbe Zwaga, Waaksdom
 3. Bas Krom, Verwisseling
C-klasse:
 1. Gerrit Huisman, Ut ‘e Striid
 2. Sijmen Kalsbeek, Raerder Roek
 3. Ron Syperda, Ale
A-klein:
 1. Sjoerd Kleinhuis, Lytse Earnewȃldster
 2. Pieter Jilles Tjoelker, Engelina Smeltekop
 3. Rutger Boonstra, Hoop op Welvaart