SKS: weer veertien kanshebbers

Grou - Een zeldzame plaats neemt schipper Douwe Azn. Visser van Grou dit zeilseizoen in bij de veertien deelnemende skûtsjes. Hij is de enige aan het helmhout met een kampioenschap achter zijn naam. Na vier gewonnen eindklassementen kan hij nu gaan voor de high five.

Dertien van de veertien deelnemende schippers maken dus kans voor de eerste keer van hun leven als hoogste te eindigen in het eindklassement van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS). “Dit jier wurdt in Fries kampioen”, concludeerde voorzitter Jan Feike Hoekstra van de Grouster wedstrijdcommissie vrijdagavond gekscherend. Hij had met evenveel knipogen kunnen vaststellen dat de jaarkampioen deze keer een man zal zijn. Grote bijzonderheid was ditmaal zijn oproep het SKS-bestuur met applaus te belonen voor de inzet in de voorbije tijd. Een langdurig en hard applaus golfde tussen de tentdoeken op het Halbertsmaplein. “Wy binne bliid dat der wer fjirtjin skûtsjes oan de start binne”, gold als veelzeggend na het turbulente jaar 2017 met twaalf deelnemers op het slotfeest.

Goed útkaam

Namens de gemeente Leeuwarden als gastheer verwelkomde loco-burgemeester Hilde Tjeerdema (“hikke en tein yn Makkum”) de skûtsjefamilie. Ze verving Ferd Crone die van een welverdiende vakantie geniet. In zijn openingswoord memoreerde SKS-voorzitter René Nagelhout aan het vertrek van ‘icoon’ Douwe Jzn. Visser van De Sneeker Pan en Dirk Jan Reijenga van Joure. De nieuwe schippers Jappie Douweszn. Visser op Sneek en Rinus de Jong op Joure werden officieel verwelkomd. Hij maakte bovendien melding van het zwarte vleugeltje waarmee het Leeuwarder skûtsje aan de wedstrijden deelneemt, ter nagedachtenis aan wijlen Rinus Huisman. In een korte terugblik op vorig jaar noemde Nagelhout het spijtig dat het wedstrijdseizoen met twaalf deelnemers is afgesloten. Voor het vervolg hierop had hij aan vijf woorden voldoende: “Wy binne der goed útkaam”. En daarna: “Lit it mar gau heve”.

Na loting is de volgorde bij de (wal-)start op De Veenhoop maandag: 1. Huizum; 2. Grou; 3. Earnewȃld; 4. Joure; 5. Lemmer; 6. Langweer; 7. Woudsend; 8. Drachten; 9. Drachten, d’Halve Maen; 10. Sneek; 11. Heerenveen; 12. Akkrum; 13. Leeuwarden; 14. Stavoren.

De volgorde bij de (wal-)start op Earnewȃld is dinsdag: 1. Stavoren; 2. Leeuwarden; 3. Akkrum; 4. Heerenveen; 5. Sneek; 6. Drachten, Halve Maen; 7. Drachten; 8. Woudsend; 9. Langweer; 10. Lemmer; 11. Joure; 12. Earnewȃld; 13. Grou; 14. Huizum.