Wetterskip en Súdwest-Fryslân bieden op turbines bij windpark Afsluitdijk

Wetterskip Fryslân en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben officieel een eerste bod gedaan op de vier nog te plaatsen turbines van Vattenfall in windpark Nij Hiddum-Houw aan de Kop van de Afsluitdijk.

Of dat voldoende is voor verdere onderhandelingen, moet de komende dagen blijken. Willem van Dongen van het energiebedrijf zei woensdag tijdens een informatiesessie de gesprekken zo snel mogelijk te willen afronden.

Vattenfall wil de verkoopopbrengst in grotere duurzame projecten steken. Gemeente en Wetterskip zien een kans om met de investering de eigen energiedoelstelling te verwezenlijken en bij te dragen aan de regionale energietransitie. De overdracht vindt plaats als de bouw in de tweede helft van volgend jaar klaar is.

De omgeving moet voor 25 procent participeren in het windpark, dat straks in totaal negen turbines met een tiphoogte van 177 meter telt. Vijf daarvan zijn van Gooyum-Houw bv.