Marjo Huisman: 'Mijn antenne als Sociaal Raadsvrouw staat altijd aan'

Sinds enkele maanden is Marjo Huisman Sociaal Raadsvrouw bij Sociaal Collectief, een stichting die actief is als uitvoerder, vormgever en vernieuwer van het welzijnswerk in de gemeente Súdwest-Fryslân. Marjo helpt mensen onder andere bij vragen of problemen op het gebied van Sociale zekerheid (uitkeringen), huisvesting, belastingen, werk en familierecht. Haar hulp is kosteloos. Een kennismaking.

Marjo, waarom is er een Sociaal Raadsvrouw binnen Stichting Sociaal Collectief?

,,Wij hebben in Nederland de systemen erg ingewikkeld gemaakt. Ons land zit lastig in elkaar wat bijvoorbeeld toeslagen, uitkeringen, kwijtscheldingen en belastingen betreft. Er zijn allerlei regeltjes, mensen moeten formulieren invullen – het liefst digitaal – en niet iedereen kan dat. Door de hele maatschappij heen hebben mensen hier moeite mee. Vaak moeten er bij de formulieren ook nog veel bijlagen worden meegestuurd, en dan denken mensen: ‘Laat maar, wat een gedoe.’ Binnen de Papierwinkels van de Stipepunten van Sociaal Collectief kunnen inwoners geholpen worden bij het aanvragen van regelingen en voorzieningen, zoals de minimaregelingen waardoor de financiële armslag van de inwoners wordt vergroot. Binnen gemeente Súdwest-Fryslân zijn er vier Papierwinkels (Sneek, Bolsward, Makkum en Koudum). Als Sociaal Raadsvrouw ben ik beschikbaar als aanspreekpunt en inhoudsdeskundige voor de vrijwilligers van de Papierwinkel. Wat mijn hulpaanbod betreft zit in het gebied tussen Papierwinkels en advocaten. In veel provincies in Nederland zijn Sociaal Raadslieden bekender dan bij ons, in Friesland waren ze tot voor kort helemaal verdwenen. Ik ben eerder in Sneek Sociaal Raadsvrouw geweest van 2008 tot en met 2012. De gebiedsteams van de gemeente verwijzen regelmatig naar mij, en ik kan dan kijken waarmee ik je kan helpen. Misschien heb je een onterechte boete gekregen? Dan kan ik de mogelijkheid van bezwaar aangrijpen. Mensen hoeven niet altijd via via bij mij terecht te komen, mijn gegevens staan namelijk sinds kort ook in de ‘Sociale Kuierkaart’ en in de mantelzorgbrieven, dus mensen kunnen ook op die manier rechtstreeks bij mij komen.”

 

Wat is jouw achtergrond?

,,Na werkzaam geweest te zijn als activiteitenbegeleidster en dierenartsassistente, heb ik me laten omscholen (HBO-Sociaal Juridische Dienstverlening) en ben ik Sociaal Raadsvrouw geworden. Hiervoor werkte ik eerst nog bij een bewindvoerder, bij het UWV en als schuldhulpverlener binnen de gemeente Opsterland, maar mijn antenne van Sociaal Raadsvrouw staat steeds aan, waar ik ook werk.”

 

Met wie werk je allemaal samen?

,,Oh, met veel fijne mensen en organisaties! Natuurlijk met mijn collega’s bij Stichting Sociaal Collectief, maar ook bijvoorbeeld met Budgetmaatjes, Vluchtelingenwerk, UGS, de Bibliotheek, enzovoorts. Als ik nog een mooi voorbeeld van samenwerking mag noemen: Walter Loomeyer van de Filadelfia Pinkstergemeente Sneek is een fijne netwerkpartner voor ons. Bij Walter kunnen mensen terecht voor koffie en een praatje (KOPRA), maar ook voor een gebed samen. Mensen die de zich in het Nederlands niet goed kunnen uitdrukken verwijs ik altijd door naar Walter, omdat hij er wonderwel altijd in slaagt om de hulpvraag te begrijpen. Sociaal Collectief heeft in 2018/2019 verschillende netwerken gevormd waarin vrijwilligers en professionals samenwerken en elkaar versterken. Denk hierbij aan een netwerk Armoede en netwerk Participatie. Naast dat ik hierbij mooi kan aansluiten, ben ik ook toegevoegd als Sociaal Raadsvrouw bij het Relatie- en Ouderschapspunt. Hier houd ik spreekuur voor mensen met vragen op juridisch en financieel gebied met betrekking tot scheiding en relatieproblemen. Verder heb ik eveneens contact met het Juridisch Loket en De Friese Rechtshulp. Met alle partijen is inmiddels via de telefoon of email kennisgemaakt, en er ligt al een mooie startafspraak voor samenwerking.”

 

Wat maakt jouw functie zo leuk?

,,Door de hulp die ik kan bieden, kan de persoon weer verder. Soms geef ik alleen advies en een andere keer kom ik echt in actie. Het voornaamste is dat mensen die knel zitten of vastgelopen zijn bij instanties weer zelf de regie in handen krijgen. Het contact met mensen vind ik geweldig. Natuurlijk zijn er soms moeilijke situaties, maar ik krijg er altijd weer energie van. Het eerste contact dat ik met iemand heb, is echt op het sociale vlak. Dus zo mogelijk een kop koffie erbij, en dan de vraag: ‘Hoe gaat het met u?”

 

En zijn er ook mindere puntjes?

,,Wat ik heel jammer vind, is dat het voor veel mensen onduidelijk is dat zij juridische hulp kunnen vragen van een advocaat, ook al beschikken zij over een laag inkomen. Dat is zo geregeld in de Grondwet. En voor alle juridische conflicten waar geen verplichting van een advocaat geldt, kunnen mensen terecht bij Sociaal Raadslieden. Ik zou wat dat laatste betreft alle gemeenten in Friesland willen oproepen om het Sociaal Raadsliedenwerk weer nieuw leven in te blazen.”

 

Hoe zie jij de toekomst als Sociaal Raadsvrouw?

,,Het zou heel mooi zijn als ik overbodig word. Tot die tijd hoop ik dat overheid en burgers mij goed weten te vinden. Binnen de gemeente Súdwest-Fryslân werken veel mensen met echt hart voor de zaak. De gemeente is vriendelijk richting de burgers, vind ik. SWF is best wel een grote gemeente en hier en daar gaat er natuurlijk wel eens iets mis. Zo’n 90.000 inwoners, dat is nogal wat. Ik ben graag die schakel tussen de gemeente en de burger. Als ik je kan helpen bij je rechten en plichten, dan doe ik dat graag.”

Amanda de Vries.