Eén-tweetje tussen Voedselbanken en Súdwest

REGIO De Voedselbanken en de gemeente Súdwest-Fryslân hebben een één-tweetje opgezet. Inwoners van Súdwest die gebruik maken van de corona-regelingen TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) en Tozo (de regeling voor ondernemers), kunnen, als ze daar behoefte aan hebben, maximaal zes maanden voedselhulp krijgen.

De gemeente en de Voedselbanken Sneek-Wymbritseradiel, Bolsward en Zuid West Friesland trekken hierin samen op. Met name de aanmeldingsprocedure wordt daarbij versoepeld. De medewerker die de aanvraag voor de Tozo of TONK afhandelt, doet tevens de aanmelding voor voedselhulp. ‘Uiteraard nadat met de betreffende cliënt de behoefte en noodzaak is besproken en de cliënt toestemming heeft gegeven voor de aanmelding’, valt te lezen in een memo aan de gemeenteraad.

De voedselbank verstrekt vervolgens voedselhulp voor een periode van maximaal zes maanden. Er hoeft zo geen extra intakegesprek plaats te vinden. Na een half jaar beoordeelt de voedselbank, op basis van landelijk gehanteerde normen, of de cliënt nog langer in aanmerking komt voor voedselhulp. ‘Het college werkt van harte mee aan dit initiatief van de drie voedselbanken en ziet het als een waardevolle aanvulling op de gemeentelijke steunmaatregelen’, zo schrijft b. en w. aan de raad.