Trots gevoel overheerst bij werkgroep Zwembad Bolsward: ‘Het is gewoon gelukt!’

BOLSWARD ‘Trots’ is het gevoel dat overheerst bij de werkgroep Zwembad Bolsward. Donderdagavond werd bekend dat het Bolswarder bad sowieso tot het einde van 2025 open blijft, waar het college van Súdwest-Fryslân nog geen jaar geleden opteerde voor sluiting. ,,Het is gewoon gelukt!”

De werkgroepleden konden zowaar ontspannen meekijken naar de raadsvergadering van donderdagavond. Er waren nog de nodige moties en een amendement, maar dat waren eerder ‘luxe aanpassingen’ op het raadsvoorstel dan bedreigende veranderingen. In de commissievergadering van twee weken geleden werd de politieke ommezwaai al overduidelijk benadrukt: alle fracties zijn voor behoud van het Bolswarder zwembad. Donderdagavond werd daar de definitieve klap op gegeven: alle raadsleden stemden voor het voorstel.

Vooruitkijken

En dus kan de werkgroep na een aantal drukke maanden met acties, campagnes en plannen maken, vooruitkijken. Eindelijk. ,,Er is nu rust en continuïteit. Nu kunnen we verder werken aan onze plannen”, vertelt Tineke Breeuwsma. ,,Dit is een startpunt, we willen nog meer draagvlak zien te krijgen. Op langere termijn bekijken we de mogelijkheden in de uitwerking van de gebiedsvisie het Groene Hart, het gebied rond Sportpark het Bolwerk.

,,Mensen kunnen nog steeds vriend en sponsor van het zwembad worden”, haakt mede-werkgroeplid Tineke de Rijke in. ,,En dat is ook echt nodig.” Vanuit de Bolswarder mienskip wordt een jaarlijkse bijdrage verwacht van 35.000 euro.

Blijdschap en trots

Dat is de serieuze ondertoon in de boodschap, verder is er veel enthousiasme en blijdschap. En trots dus. ,,We hebben letterlijk een gat in de lucht gesprongen”, bekent De Rijke. ,,Het harde werken wordt beloond.”

,,We hebben het positief en constructief aangepakt”, gaat Breeuwsma verder. ,,Dat krijgt nu zijn uitwerking. Door zelf de schouders er onder te zetten en de verbinding met de mienskip te zoeken, kun je dit bereiken. Dat we dit als werkgroep in deze tijd gerealiseerd hebben, daar zijn we heel trots op. Dit geeft ons allemaal zoveel veel energie, ook richting de toekomst.”

De Rijke: ,,Ook van de reacties die je nu al van iedereen krijgt. Het is echt te gek!”

Acties

Er zijn plannen te over bij de zevenkoppige werkgroep. ,,Samen met het personeel willen we acties op touw zetten als de situatie rondom corona daar wat meer ruimte voor biedt.”

Wel stipt het duo een ontwikkeling aan die nu al plaatsvindt: het aantal leszwemmende kinderen zit in de lift. Breeuwsma: ,,Er is een heel positieve dynamiek. Je merkt het aan de gesprekken bij het binnenkomen en weggaan: de ouders hebben weer vertrouwen dat hun kinderen hier les kunnen zwemmen. Daar doen we het ook echt voor en dat is dus ook iets waar we trots op zijn: dat zoveel kinderen hier aan het leszwemmen zijn.”

Lestijden verruimd

Op verzoek werden de lestijden al verruimd. Zo kan dat sinds kort ook op zondag. ,,Die vraag kwam vanuit meerdere ouders binnen en daar hebben we naar geluisterd. Het is mooi om te zien dat daar meteen gebruik van gemaakt wordt.”

,,We zijn als werkgroep heel blij dat we dit voor elkaar hebben gekregen, samen met de politici, sponsoren en vrienden. Met iedereen die het zwembad in Bolsward een warm hart toedraagt. Die willen we dan ook hartelijk bedanken!”