Kogel door de kerk: zwembad blijft in ieder geval tot eind 2025 behouden voor Bolsward

BOLSWARD De kogel is door de kerk: het zwembad in Bolsward blijft in ieder geval tot het einde van 2025 open. Dat besluit werd donderdagavond definitief vastgesteld tijdens de raadsvergadering van Súdwest-Fryslân. In de komende jaren gaat de blik ook op de verdere toekomst.

De watertemperatuur werd twee weken geleden al gepeild tijdens de commissievergadering Boarger en Mienskip. Daarin werd duidelijk dat alle raadsfracties voor behoud van het Bolswarder bad zijn. Dat beeld werd tijdens de raadsvergadering bevestigd: het voorstel werd unaniem aangenomen.

Er werd donderdagavond het langst gediscussieerd over de eigen bijdrage van 35.000 euro die jaarlijks vanuit de Bolswarder mienksip moet komen. Want wat als dat bedrag overschreden -of juist niet gehaald- wordt? De VVD diende samen met GroenLinks, CDA en D66 een motie in om de meerwaarde te splitsen. De helft van de overwaarde zou kunnen dienen als meevaller op de subsidiepost, de andere vijftig procent zou belanden in een soort Vitaloo-spaarpot.

Na een schorsing trok de partij de motie echter in. ,,Er is een discussie op gang gekomen die een stuk negatiever is dan wij ooit bedoeld hebben”, sprak Lianne van der Wal namens de VVD. ,,In die discussie leek het alsof de gemeente tegenover de stichting zou staan, dat is absoluut niet het geval. We doen het met z’n allen, maar ik ben blij dat de wethouder het meeneemt en er over na gaat denken. Dat was de bedoeling van deze motie.”

Wethouder Bauke Dam antwoordde dat dergelijke financiële afspraken nog definitief vastgesteld moeten worden. ,,Dat nemen we zeker mee als we om tafel gaan met de werkgroep.”

Eerder benadrukte Dam het belang van groot onderhoud. ,,De reserve Vitaloo wordt nu ingezet om te kijken wat er op korte termijn moet gebeuren.”

Onder meer het lekkende dak is aan vervanging toe en de chloorinstallatie moet worden vernieuwd. Daar is zo’n vier ton voor nodig en dat geld is er, zo zei de wethouder nog maar eens.

Jaarlijks gaat er gemiddeld 242.000 euro subsidie naar het Bolswarder bad, aangevuld met de eerder genoemde bijdrage van 35.000 euro vanuit Bolsward.

Door het aangenomen raadsvoorstel blijft Súdwest-Fryslân de komende jaren exploitant van het zwembad, daarbij wordt het in de rug gesteund door de Stichting Ons Zwembad. Samen met de werkgroep Zwembad Bolsward kijkt het ondertussen naar de lange termijn: de periode na 2025.

Ook daarover waren vragen: Bertus Walsma van GBTL probeerde nog via een motie een onderzoek naar nieuwbouw voor elkaar te krijgen, maar die motie haalde geen meerderheid. Daarmee is nieuwbouw echter niet uitgesloten, maar naar die toekomstplannen wordt juist in de komende tijd verder gekeken, ook in relatie tot het Groene Hart dat volop in ontwikkeling is.

,,Ondertussen niet stilzitten", zo klonk het strijdvaardig uit de mond van wethouder Dam. ,,De druk ligt erop. We moeten zorgen dat we de doelen -40.000 bezoekers per jaar- halen en ondertussen naar de toekomst kijken."