Opnieuw ingetogen herdenkingen op 4 mei

REGIO Net als vorig jaar, volgt ook deze 4 mei een ingetogen Dodenherdenking. Ondanks de coronamaatregelen, wordt er toch op meerdere plaatsen herdacht. In versoberde vorm zijn er de nodige plechtigheden. Een overzicht:

Bij het monument aan de Marnezijl in Bolsward worden 89 linten geplaatst met daarop de namen van de Bolswarder oorlogsslachtoffers. ‘Vergeven, maar niet vergeten’, is het credo hier. Een afvaardiging van het Oranje Comité Bolsward (OCB) en de werkgroep 75 jaar Vrijheid Bolsward zullen aanwezig zijn, evenals een aantal leden van Scouting Jambowa. Lieuwe Gietema van Stadsfanfare Bolsward speelt The Last Post. Om klokslag zes uur volgen twee minuten stilte, daarna de kranslegging en dan het Wilhelmus.

In Makkum gaan ook dit jaar de stille tocht en bijeenkomst op het kerkhof van Makkum niet door. ‘Iedereen wordt opnieuw gevraagd om thuis te herdenken’, zo schrijft het Comité Dodenherdenking Makkum. Voorafgaand aan de nationale herdenking kunnen bloemen neergelegd worden in de nabijheid van de oorlogsmonumenten aan het Vallaat, aan de Buren en op het kerkhof bij de Van Doniakerk. Dit kan ook digitaal. Het Nationaal Comité 4 en 5 mei roept heel Nederland op om op 4 mei de gehele dag de vlag halfstok te hangen. ‘In de avond zullen de kerkklokken in Makkum luiden. Vlak voor 20.00 uur klinkt het ‘Signaal Taptoe’. Hierna volgen de twee minuten stilte’, meldt de organisatie in Makkum.

De 4 mei commissie in Hemelum schrapt ook de stille tocht en bijeekomst bij het monument op de Himmelbrink. Als alternatief is er een kleine ceremonie zonder publiek. Om 19.58 uur klinkt live het Taptoesignaal waarna twee minuten stilte volgen. Daarna zal er door leden van de 4 mei commissie een krans worden gelegd. Ook het bloemstuk namens basisschool De Barte krijgt een plek op het monument.

Elk huishouden in Hemelum heeft een zakje goudsbloemzaadjes ontvangen met de uitnodiging om deze in de (voor)tuin uit te zaaien zodat er over een poosje een oranje bloemenslinger -‘een stille tocht van bloemen’- door Hemelum loopt.

Normaal gesproken komen er ook veel inwoners van Greonterp, Westhem en Wolsum naar de jaarlijkse Dodenherdenking in Blauwhuis, maar omdat er dit jaar beperkt publiek aanwezig mag zijn, heeft het 4 mei comité samen met de Fanfare een alternatief bedacht: ,,De Last Post klinkt tiisdei 4 maaie jûns tagelyk yn Blauhûs, Greonterp, Westhim én Wolsum.”

De traditionele herdenking is ‘s avonds 19.45 uur in de kom van Blauwhuis met een toespraak en kranslegging door pastoor Peter van der Weide, groet door veteraan en bloemlegging door een bewoner van It Teatskehûs. Om twee minuten voor achten blazen leden van Fanfare Blauwhuis in de vier dorpen de Last Post, is het twee minuten stil en luiden de klokken.