Raad Súdwest akkoord met voorlopige plannen Bolsward-Oost

BOLSWARD De commissie Doarp, Sted en Omkriten kan zich vinden in voorlopige plannen voor de nieuwe wijk Bolsward-Oost. Het gaat akkoord met het stedenbouwkundig programma van eisen en het opgestelde vlekkenplan, dat dient als kader voor de verdere ontwikkeling. Ook is een aanvullend voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld van 500.000 euro.

Wel waren er nog vragen over de al dan niet sluitende grondexploitatie. Dinsdagavond stond het voorstel op de agenda. 

In het raadsvoorstel wordt namelijk een tekort van 2,1 miljoen euro genoemd als het gaat om de grondexploitatie. Dit is echter geen reden om het plan terug te sturen naar de tekentafel, zo meent het college. In de uitwerking van de plannen kunnen nog keuzes gemaakt worden die van invloed zijn op de exploitatiekosten.

 

'Lijst om schilderij'

,,We zetten nu een mooie lijst om het schilderij, daar binnen gaan we het bestemmingsplan schilderen”, zo verwoordde wethouder Mark de Man de situatie. ,,Op sommige zaken kunnen we nog concessies doen, of kunnen optimalisaties plaatsvinden.”

Zo werd door CDA’er Arjen Doedel bijvoorbeeld gevraagd of het mogelijk is om een -bij voorkeur ongelijkvloerse- fietsverbinding aan te leggen tussen de nieuwe wijk en de stad. ,,Al dat soort ambities kosten geld. Die maken of we zo’n exploitatie wel of niet sluitend krijgen. Daar gaan we nog kritisch naar kijken”, reageerde De Man daarop. ,,Maar de ambitie en de kansen zijn zeker aanwezig om tot een sluitende grondexploitatie te komen. We moeten een mix maken om de wijk zo optimaal en aantrekkelijk mogelijk te maken.”

Positieve kritieken

Verder waren er veelal positieve kritieken. Doedel sprak van een goede verhouding tussen bebouwde ruimte en openbaar groen, Pieter-Jan Scholtanus (PvdA) noemde het een mooi initiatief dat de auto secundair wordt in de nieuwe wijk en Thomas van Dijk bestempelde de tekeningen voor Bolsward-Oost zelfs een ‘voorbeeldplan’. Wel hadden sommige raadsleden meer sociale huurwoningen gewenst, daar waar nu 10 procent van dat type woningen is ingetekend.

Lees ook: Wijk Bolsward-Oost krijgt vorm op de tekentafel
 

In een eerste fase worden honderd nieuwe huizen gebouwd op het stuk grond van 14,5 hectare oostelijk van de Ugolaan, met aansluiting op de Snekerweg, in een tweede fase komt er nog eens datzelfde aantal bij. De Man: ,,Daarover moeten we nog wat formele puntjes aflopen bij de gemeente, maar we hebben de ambitie om dat zo snel mogelijk te realiseren. We willen de vaart er in houden.”  

Alle commissieleden konden zich vinden met het voorgelegde voorstel, dat daarom als hamerstuk naar de raadsvergadering van 29 april gaat.