Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân gaat ondernemersklimaat gemeentebreed stimuleren

REGIO Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân heeft een commissie in het leven geroepen die het bestuur gaat adviseren over projecten die het ondernemersklimaat gemeentebreed stimuleren. De commissie wordt gevormd door drie leden: Albert van Zadelhoff (voorzitter), Jan Huisman en Magda Berndsen.

Het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân is in 2016 opgericht om economische en maatschappelijke ontwikkelingen in de gemeente te stimuleren. Dat gebeurt door activiteiten van ondernemersverenigingen en verenigingen voor Dorpsbelang financieel te ondersteunen. Daarnaast beschikt het fonds over een bedrag voor activiteiten die van belang zijn voor ondernemers in de gehele gemeente.

Het fonds nodigt iedereen die goede ideeën heeft om het ondernemersklimaat in Súdwest-Fryslân te stimuleren uit om mee te denken. Aanvragen voor bijdragen uit het fonds kunnen worden gedaan door verenigingen en andere organisaties en ook door individuele ondernemers, het liefst in samenwerking met andere partijen binnen de gemeente, en bij voorkeur medegefinancierd uit andere bronnen. De aanvragen worden beoordeeld door de nieuw ingestelde commissie.

Deze commissie bestaat uit drie ervaren bestuurders die de gemeente goed kennen, maar hier zelf geen activiteiten (meer) ontplooien. Daarmee wordt eventuele belangenverstrengeling voorkomen. Voorzitter Albert van Zadelhoff komt uit de financiële wereld en werkt onder andere voor de Triodos Bank, Jan Huisman was tot voor kort directeur/bestuurder van woningbouwvereniging Wonen Zuidwest Friesland en Magda Berndsen is voormalig Tweede Kamerlid, oud-korpschef van politie en interim-burgemeester van Súdwest-Fryslân (2018).