Wmo-ondersteuning dichtbij huis in Súdwest-Fryslân

REGIO Súdwest-Fryslân wil de steun aan haar inwoners (in het kader van de Wmo) anders organiseren. Vanaf 2022 krijgt elk van de vier Wmo-gebieden (Sneek-Noord, Sneek-Zuid, Bolsward e.o. en Buitengebied SWF) één aanbieder, die voortaan alle vormen van begeleiding coördineert. Dit gaat ook gelden voor de Huishoudelijke Hulp.

In de nieuwe opzet zoekt de ene aanbieder niet alleen de samenwerking met andere zorgaanbieders, maar ook met maatschappelijke organisaties en vrijwilligersorganisaties. ,,Deze samenwerking vinden we heel belangrijk”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Dit moet ervoor zorgen dat er vaker gebruik wordt gemaakt van activiteiten en voorzieningen die al in de buurt zijn, zoals bijvoorbeeld een wijkgebouw of dorpshuis.”

,,We willen zo bereiken dat mensen die ondersteuning nodig hebben, vaker dan nu kunnen meedoen aan de activiteiten in de buurt”, zegt Wielinga. ,,Zo leren zij meer mensen kennen en proberen wij zo veel mogelijk te voorkomen dat mensen risico lopen op eenzaamheid. Samenwerking tussen alle partijen in de buurt wordt veel belangrijker.”

Het contract gaat in per 1 januari 2022. Dat betekent niet dat dan meteen alles anders wordt. Inwoners houden de ondersteuning die ze nu krijgen totdat er een gesprek is geweest en duidelijk is hoe het verder gaat. ,,Zolang er geen gesprek is geweest, blijft het zoals het nu is”, zegt wethouder Mark de Man. ,,Voor deze gesprekken nemen we ruim de tijd. We gaan er van uit dat iedereen aan het eind van volgend jaar zo’n gesprek heeft gehad.”

Het afgelopen jaar sprak de gemeente over de nieuwe werkwijze met de zorgaanbieders, vertegenwoordigers van cliëntenraden en medewerkers van de vier gebiedsteams. Ook was er een (digitale) bijeenkomst met vrijwilligers van verschillende organisaties. Wethouder Wielinga: ,,We merken dat er in verschillende dorpen al plannen worden gemaakt, die prachtig aansluiten bij de nieuwe opzet.”

Op dit moment kunnen zorgaanbieders zich inschrijven voor de Wmo-ondersteuning vanaf 2022 in een of meerdere gebieden