Witmarsum treft elkaar met ‘Hoi!’

WITMARSUM ‘Hoi’ hoe gaat ie? Even een sociaal praatje op straat. Anders zo normaal, maar sinds corona veelal verleden tijd. Terwijl Witmarsum in andere tijden een dorp is dat bruist van activiteiten voor jong en oud.

In deze tijd met weinig sociaal gebeuren, is er behoefte aan contact en verbinding. Daarom is de Stichting Ekspedysje Wytmarsum gestart met het programma Hoi!, dat te zien op het nieuwe YouTube-kanaal ‘Witmarsum in Beeld’ . De eerste uitzending van 6 februari trok al meer dan 850 kijkers. Op het nieuwe kanaal staan ook het theaterstuk ‘Wy jouwe gjin Krimp’, de clip ‘De Gekroonde Roskam’ van Wim Beckers en twee Hoi!-Extra’s over de ijsbaan van Witmarsum.

In de eerste uitzending van Hoi! Hayo Bootsma, journalist bij Omrop Fryslân, te zien. Hij vertelt over zijn jeugd in Witmarsum en zijn journalistieke carrière. Ook Esther Metzlar komt lang. Zij heeft het over haar werk als dansjuf en de Jerusalema-challenge bij woonhuis September. Verder: Piet Brouwer, vrijwillig terreinbeheerder bij voetbalvereniging SV Mulier, fotografe Jannita van der Veer die van haar hobby haar beroep wil maken en vaste gast Evert Zwier van de werkgroep Yn it Ferline. ‘Hoi!’ start met drie uitzendingen in de maanden februari, maart en april. Na drie maanden wordt bekeken het initiatief vervolg krijgt.

Eind 2020 zochten een aantal leden van het bestuur van Ekspedysje Wytmarsum contact met elkaar. ,,De Krystdagen wiene yn oantocht. In tiid fan by mekoar wêze, waarmte en famylje. Wy woene as bestjoer graach wat dwaan foar ús doarp. Us doel as Stichting is om de mienskip yn Wytmarsum en omkriten te fersterkjen. It bin drege tiiden foar jong en âld, der is in protte iensumens. Al pratende kamen wy op it idee foar Hoi! In digitaal moetsjen foar en mei de minsken út ús doarp”, zegt bestuurslid Anja Feenstra van Ekspedysje Wytmarsum.

Met ‘HoiI!’ worden korte filmpjes gemaakt van dorpsbewoners of mensen die een band hebben met Witmarsum. ‘Hoi!’ brengt een gevarieerde mix van mensen en onderwerpen op gebied van kunst, cultuur, taal en sport. Op deze manier wil het bestuur jong en oud verbinden en inspireren.

In de tweede ‘Hoi!’, te zien vanaf 6 maart onder andere Gerben Gerbrandy, meester op school en creatief in muziek en tekenwerk. Ook een treffen met Thomas Burger van Klussenbedrijf Burger en een muzikale bijdrage van jong zangtalent Yvonne Sieperda. Jelmer de Vries vertelt over zijn examenjaar in coronatijd.