Zorgmedewerkers in actie voor fietslabyrint voor bewoners It Menniste Skil

BOLSWARD ‘Fiets je fit, zelfs als je in een rolstoel zit’, dat is de slogan die zorgmedewerkers Julia en Jacqueline hebben gehangen aan de crowdfundactie die ze zijn gestart. Hun doel? Een fietslabyrint voor It Menniste Skil in Bolsward. Hiermee kunnen de bewoners virtueel rondfietsen door heel Nederland en zelfs de rest van de wereld. 

Twee jaar geleden kreeg het woonzorgccentrum een dergelijke installatie in bruikleen. Dat leverde louter positieve ervaringen op. ,,Ze waren niet van de fiets af te krijgen”, vertellen de dames enthousiast. ,,We hebben een bewoonster uit Holland. Zij herkende haar oude huis.” Een andere bewoner trapte met genoegen een rondje over Texel.

Die succesvolle proef doet verlangen naar een permanente oplossing. Daarom is het duo samen met collega’s in actie gekomen. De Bolswarder stichtingen zegden al een bijdrage toe, andere worden nog aangeschreven. Voor de rest hopen de zorgmedewerkers op gulle gevers. Ze denken zo’n achtduizend euro nodig te hebben. 

Zeker in deze tijd is het belangrijk, benadrukken ze. ,,Er is verder niet veel. Normaal kwam hier altijd iemand om één keer per week ouderengym te verzorgen, maar dat mag nu niet meer. Dat pakken we zelf maar wat op.”

Het fietslabyrint zou daarbij een meer dan welkome uitkomst bieden.

Via de site doneeractie.nl is de actie te vinden. Daar staat ook nog een verdere uitleg over de werking van het apparaat. Bijvoorbeeld dat de route op het scherm stopt met draaien als de fietser stopt met bewegen en dat het daarom de gebruikers uitdaagt om door te blijven fietsen, uit interesse voor wat er om de volgende hoek te zien is. ‘Zo letten mensen niet meer op tijd, maar komen ongemerkt wel aan de nodige beweging, al fietsend trainen ze hun spierkracht en conditie’.

Of, zoals Julia en Jacqueline kernachtig samenvatten: ,,Het is zo leuk voor de bewoners.”