Blijdschap en voorzichtigheid bij heropening basisscholen

BOLSWARD De opluchting is groot bij de Bolswarder basisscholen nu ze sinds maandag na weken thuisonderwijs weer open zijn. Wel is het voorzichtigheid troef, ook vanwege de winterse omstandigheden. De Bron hield daarom de deuren nog een dag gesloten.

Bij De Blinker wachtte juf Minke de kinderen op, waaronder Aaron en zijn zus Elena op (foto). Om voor een gespreide toestroom te zorgen, wisselen de aanvangstijden van de verschillende groepen enkele minuten. ,,En we hebben twee pleinen. Dat scheelt”, meldt locatiecoördinator Annette Boersma. Zo zijn er dus de nodige spelregels voor het halen en brengen, maar ook binnen de school zelf. Boersma: ,,De groepen 7 en 8 worden deels geïsoleerd. Ze gaan iets later naar school en ze hebben hun eigen toilet. Zo hebben we iets meer veiligheid ingebouwd. We volgen daarbij de adviezen van het RIVM. Het is een vereiste dat we die streng naleven. Ook moeten we vertrouwen hebben in de ouders dat ze hun kinderen niet ziek of verkouden naar school sturen.”

Zo zijn er dus de nodige maatregelen en protocollen, toch is de sfeer binnen het team positief, aldus Boersma. ,,Iedereen had heel veel zin om de kinderen weer te zien.”

Sint Maartenschool

Op de Sint Maartensschool maakten de leerlingen allemaal een ‘Happy stone’ voor hun ouders. Een vrolijk geschilderde steen als bedankje voor het thuiswerken. Ergens is het wel balanceren tussen opluchting en angst, zo geeft schooldirecteur Age Huitema toe. Opluchting om de kinderen eindelijk weer te zien, maar angst voor besmetting is er ook. ,,Maar de blijdschap heeft de overhand”, aldus Huitema. ,,Het is voor de kinderen goed om elkaar weer te zien, om uit dat isolement te komen. Hieruit blijkt maar weer dat een school meer is dan alleen kennisoverdracht. Het sociale aspect is minstens zo belangrijk. Wat dat betreft zijn we hartstikke blij dat we de kinderen weer zien, maar er is ergens ook een stemmetje in mijn hoofd dat zegt ‘als het maar goed gaat’. We zijn zo goed als mogelijk voorbereid als er wel een besmetting is. Als één kind positief is, moet de hele klas en ook de leerkracht in quarantaine en schakelen we over op thuisonderwijs.”

Ook Huitema doet een moreel appèl op de ouders: ,,De GGD komt niet op de scholen om te testen. Daar zijn wij als school ook niet verantwoordelijk voor, dat is iets voor de ouders. We vertrouwen er op dat ze hun verantwoordelijkheid nemen. Dat is tot nu toe steeds het geval geweest. Bij twijfel overleggen we. Zo moeten we er met elkaar het beste van maken.”

De Opbouw

Had advies om kinderen uit de groepen 7 en 8 mondkapjes te laten dragen, wordt niet opgevolgd. Ook niet bij Jenaplanschool De Opbouw, zo meldt directrice Gertrude de Haas. ,,Dat gaan we niet verplichten. Bovendien kunnen wij hen goed scheiden van de rest. Ze komen elkaar in principe niet tegen.”

Wel hecht ze waarde aan het feit dat ze in ieder geval hun klas- en groepsgenootjes weer kunnen zien. ,,Sociaal-emotionele ontwikkeling verwezenlijk je door dingen samen te beleven”, is haar overtuiging. Daar zal in de eerste dagen dan ook de nadruk op liggen op De Opbouw. ,,Maar -en dat hebben we de vorige keer ook gemerkt- na een paar dagen willen de kinderen wel weer over naar de gewone gang van zaken. Structuur helpt daarbij.”

Binnen het team vindt ,,90 procent het geen enkel probleem” om weer fysiek onderwijs te geven, aldus De Haas. ,,Voor die overige 10 procent treffen we maatregelen, maar iedereen is binnenboord. Dat geeft ook wel de drijfveer aan. Iedereen vindt het belangrijk om er voor de kinderen te zijn dat ze over hun angsten heen stappen.” 

CBS De Bron

De Bron was de enige van de vier Bolswarder basisscholen die maandag nog niet open ging. ,,Ik heb zondagavond beoordeeld dat ik het niet verwantwoord achtte om de kinderen en leraren -zeker die van buiten Bolsward- naar school te laten komen, dus ze hadden maandag nog een extra vrije dag”, legt directeur Bauke Korenstra uit. ,,Dat was een valse start, maar het was wel mooi dat het twee dagen even niet over corona ging.”

,,Verder is iedereen hartstikke blij”, gaat hij verder. ,,Het is eigenlijk de eerste schooldag in 2021.”

Vanuit het ministerie van Onderwijs en ook de PO-raad -het overkoepelende orgaan voor basisonderwijs in Nederland- zijn verschillende adviezen en protocollen opgesteld. Zo wordt leraren geadviseerd een face-shield te dragen en geldt voor kinderen uit de groepen 7 en 8 het dringende advies een mondkapje te dragen als ze niet in het klaslokaal zitten. ,,Dat hebben we overgenomen”, aldus Korenstra. Het komt hem op de nodige kritiek van enkele ouders te staan. ,,Maar ik voel mij verantwoordelijk voor de leerkrachten en de kinderen”, countert hij. ,,Niet iedere ouder apprecieert dat, en we gaan ook niemand verplichten, maar dit gaan we tot de voorjaarsvakantie volhouden. We moeten ons gezonde verstand gebruiken, met respect voor elkaar.”

 ,,Het is schipperen”, erkent hij. ,,Het is best spannend, maar de blijdschap overheerst.”