Kopzorgen voor Makkumer scoutingclub Burdine

MAKKUM Donkere wolken pakken zich samen boven scoutingvereniging Burdine in Makkum. De gemeente Súdwest-Fryslân heeft laten weten de huurovereenkomst voor gebruik van het verenigingsgebouw niet te verlengen en er is een tekort een vrijwilligers. ,,Dat gaat me aan het hart.”

Die woorden zijn van Simon Tromp (77). Bij hem loopt de scouting als rode draad door zijn leven. ,,Bij ons aan de etenstafel ging het altijd over de scouting. Of de padvinderij, zoals het toen nog genoemd werd, maar mijn hele leven is scouting geweest."

De Makkumers weten Tromp -die vanuit Hoorn is overgekomen- dan ook snel te vinden als ze 35 jaar geleden van plan zijn een scoutingvereniging op te richten in het dorp. Een kwart eeuw is hij vervolgens verbonden aan de club. Hij vertimmert zo’n beetje het hele verenigingsgebouw aan de Gedempte Putten, spreekt succesvol in bij raadsvergaderingen om een huurovereenkomst te met de toenmalige gemeente Bolsward sluiten (,,ik kende burgemeester Piersma goed") en ziet de vereniging groeien en bloeien.

Hij wordt twee jaar geleden weer benaderd om de club uit de brand te helpen, want het gebrek aan vrijwilligers wordt problematisch. ,,Dat geldt voor elke vereniging", weet Tromp, die terugkeerde als voorzitter. De animo is in de 10 jaar dat hij weg is bepaald niet toegenomen, maar dit lijkt nu juist weer wat aan te trekken. Een kleine dertig jeugdige Makkumers zijn lid van de vereniging.

Nu komt er een andere grote zorg bij. In april viel er een brief op de mat waarin de gemeente Súdwest-Fryslân laat weten het huurcontract -dat een looptijd had van 10 jaar- niet te willen verlengen. Daardoor staat de vereniging, als Súdwest voet bij stuk houdt, per juli op straat. Dat gaat er niet in bij Tromp.

,,Het voelt als een schop onder onze reet", klinkt het stellig. ,,Wij hopen dat het besluit wordt uitgesteld. Als we nou moeite hadden om de huur te betalen dan was het een ander verhaal, maar ze hebben nooit een dag op de huur hoeven wachten. Daardoor bedenk je ook niet dat je er ineens uit moet."

,,Juridisch gezien hebben ze gelijk", weet Tromp ook. ,,Maar er zit weinig menselijkheid bij." Ook wordt niet meegedacht over een mogelijk alternatief en is de communicatie traag, zo vindt de club. ,,We kregen onlangs pas de vraagprijs te horen", geeft Tromp als voorbeeld. Burdine mag het gebouw kopen, maar dat is financieel niet haalbaar, laat de voorzitter meteen weten. ,,Als ik zelf het geld had, had ik het gekocht. Al had ik daarna geen cent meer over gehouden.."

De nijpende situatie komt ook raadsleden Arjen Doedel (CDA) en Bauke van Dijk (D66) ter ore. Zij stellen daarop schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Deze worden volgende week behandeld, zo laat een woordvoerder van Súdwest weten. Eerder gaan ze nog niet op de kwestie in.

Tromp mijmert ondertussen verder over de ‘stunts’ die ze hebben uitgehaald als Burdine. ,,We hebben eens een zendtoren van 8 meter hoogte gemaakt, met een uitschuifbare antenne, maar het signaal weerkaatste steeds via de loods van scheepsbouwer Amels. Het jaar daarop was dat ons doel: boven de loods uitkomen." Hij balt zijn vuisten nog als hij vertelt dat die missie slaagde. Een metertje of veertig hoog. ,,We gingen op de Zeedijk staan. Dat scheelde al een stukje." Ook in dat mooiemomentenrijtje: een reuzenrad van 12.5 meter hoog en een touwbrug van 60 meter lang.

Het enthousiasme valt van het gezicht af te lezen als hij herinneringen ophaalt. ,,Het is echt mijn cluppie."

Maar als hij vooruit kijkt, verandert zijn toon. Enthousiasme maakt plaats voor ernst. ,,Dat gaat me echt aan het hart", spreekt Tromp als het gaat over de dreigende ‘uitzetting’. ,,Ik hoop ten eerste dat ze hun beslissing herzien. Dat ze het met 2 jaar uitstellen. Dan kunnen wij de vereniging verder opbouwen."

Daarbij doet de oud-hopman een beroep op de Makkumers en oud-leden van de vereniging. ,,De groep die scouts bij mij waren zijn nu allemaal tussen de veertig en vijfenveertig jaar. Daar moeten toch vast wat bestuursleden tussen zitten", denkt hij hardop. Ook groepsleiders zijn meer dan welkom en hard nodig, zo laat hij weten.

Vrijdag organiseerde het bestuur een digitale bijeenkomst met betrokken ouders en andere belangstellenden. Volgens penningmeester Sybren Oostenveld was dat niet zonder succes. ,,Er is een werkgroep ingesteld die zich richt op acties en contact met de gemeente. Of dat wat oplevert moeten we zien."

Want de vastgoedkwestie blijft als een donkere wolk boven de vereniging hangen. In een schrijven richting Súdwest hebben Tromp en zijn medebestuursleden het belang van de scouting nog maar eens benadrukt. ,,De belofte die alle scouts bij de vlag afleggen is om te proberen de wereld beter achter te laten dan dat ze ‘m gevonden hebben. Je leert ze goede dingen doen in de maatschappij."

En de dreigende sluiting gaat niet alleen Burdine aan, benadrukt Tromp: ,,De toneelvereniging huurt het pand wel eens, de Thuiszorg vergadert er en ook verjaardagen en zelfs bruiloften worden er gevierd."

De voorzitter hoopt op medewerking vanuit Súdwest en vanuit de Makkumer bevolking. ,,Wat een feestjaar moet worden vanwege het 35-jarig bestaan, eindigt anders in een begrafenis."

Yme Gietema.