Herdenking ‘75 jaar vrijheid’ verplaatst naar 4 september

BOLSWARD Achter de schermen is de werkgroep ‘75 jaar vrijheid Bolsward’ bezig om, een jaar na dato, alsnog stil te staan bij het feit dat de stad driekwart eeuw geleden bevrijd werd van de Duitse bezetting. Vorig jaar ging door het coronavirus een streep door het opgezette programma, nu mikt de werkgroep op een herkansing op 4 september.

,,Dat is wel de laatste kans. Als het dan niet lukt, gaat het niet door”, stelt Thea Schipper, die samen met Tiny Miedema en Stephan Rekker de organisatie op zich neemt. En het was ‘best weer even inkomen’, zo geeft ze toe. Het plan van vorig jaar ging in de ijskast, maar dat wordt nu langzaam weer ontdooid.

,,Al blijft het koffiedik kijken”, melden ze steeds als voorbehoud. Maar het belang om bij deze gebeurtenis stil te staan is te groot, zo vinden ze. Ook al is het ruim een jaar later. ,,Er zijn nu nog een aantal mensen die de oorlog hebben meegemaakt”, geeft Miedema als reden op. ,,Als je vijf jaar verder bent, kan dit heel anders zijn.” ,,Hoeveel zijn er dan nog?”, haakt Schipper in. ,,En het is ook de bewustwording naar de jeugd toe. Bovendien leven we nu ook niet bepaald in vrijheid, al is dat natuurlijk niet te vergelijken met de oorlog.”

In 2020 zou op verschillende momenten worden herdacht en gevierd. Het eerste onderdeel van het jaarprogramma heeft nog wel doorgang kunnen vinden. In de Martinikerk werd eind januari stilgestaan bij World Holocaust Day. Er was een avondvullend programma met sprekers, muziek en beeldmateriaal en het tijdelijke kunstwerk ‘Levenslicht’ werd onthuld. Miedema: ,,Ik ben dankbaar dat we dat nog wel konden doen.”

Ook rond de bevrijding van Bolsward -16 april- zouden activiteiten plaatsvinden, maar hier was corona al de spelbreker. Wel zal dit jaar, net als vorig jaar, gevlagd worden in de binnenstad. ,,Met Canadese, Nederlandse en Friese vlaggen. Dat traject herhaalt zich.”

,,We verwachten dat er ook de komende maanden nog niet veel kan, dus is het veiliger om het over de zomer heen te tillen”, legt Schipper de keuze voor september uit. ,,We hebben hetzelfde programma, maar het is afwachten hoe we er dan voorstaan. We hebben iedereen gesproken en iedereen wil in principe weer zijn medewerking verlenen, maar het hangt van de coronamaatregelen af hoeveel van het programma we kunnen uitvoeren.”

,,We gaan er vanuit dat er nog wel regels zijn, dus sommige dingen zullen we iets anders neerzetten”, gaat Miedema verder. 

,,We kunnen nog niet te ver vooruitkijken, maar we zetten de schouders er onder met z’n allen.”

Het exacte programma op 4 september wordt later bekend gemaakt. Wel wordt het, als alles door kan gaan, een ‘dag voor jong en oud’, zo beloven de dames.