‘Honkvast’ Blauwhuis wil meer woningen

BLAUWHUIS Blauwhuis is een honkvast dorp, zo concludeert de plaatselijke Commissie Wonen na eigen onderzoek. Enige probleem: dat ‘honk’ wordt te klein. Er moet gebouwd worden. ,,Het liefst binnen nu en twee jaar.”

Een klein jaar buigen Auke Attema (30) en Michiel Zeinstra (47) zich nu over de huizenbouwkwestie in het dorp. Vanuit het Dorpsbelang richten ze een aparte commissie op, waar ook Jan Remmelt Schoemaker (35) zich in de zomer bij voegt. Ze zien een dreigende ontwikkeling: mensen trekken noodgedwongen weg uit het dorp -zo’n 615 inwoners- omdat er simpelweg geen woningen beschikbaar zijn. En dus doen ze een aanvraag bij de gemeente Súdwest-Fryslân voor de bouw van tenminste vijfentwintig woningen.

Want, zo redeneren de drie, anders heeft dat gevolgen voor de leefbaarheid en sociale voorzieningen in het dorp. ,,De leeftijdscategorie tussen ons in is helemaal verdwenen”, wijst Schoemaker naar Attema. ,,Dat is juist de leeftijdscategorie met jonge kinderen die zorgt dat de school open blijft.”

Het drietal zet hun aanvraag kracht bij door een eigen onderzoek. Bijna vijftig dorpelingen of oud-inwoners geven aan serieus geïnteresseerd te zijn in nieuwbouw. ,,De gemeente vroeg om namen en rugnummers. Die hebben we.”

Zeinstra: ,,De gemeente heeft ook een woningonderzoek gedaan. Dat hebben ze uitbesteed aan een bedrijf dat heeft onderzocht waar mensen naartoe gaan. De conclusie was: ze vertrekken vanuit de kleine kernen naar de grote kernen. Maar de vraag waarom dit gebeurt, is helemaal niet beantwoord.”

En dus peilt de Blauwhuister wooncommissie zelf maar onder de inwoners van het dorp. Conclusie: mensen willen er graag blijven wonen of terugkeren, maar het aanbod beschikbare huizen is te klein. ,,Blauwhuis is een honkvast dorp”, stelt Zeinstra.

Zelf groeit hij op in het rooms-katholieke dorp en keert er, na een werkgerelateerd uitstapje van een kleine drie jaar naar Eindhoven, weer terug. ,,Maar ik heb eerst nog meer dan een jaar in Oudega gewoond omdat hier niks te krijgen was.”

Ook Attema is vastberaden: na zijn studie in Groningen wil hij terugkeren naar het dorp waar bij opgroeit. ,,Ik heb een risico genomen door een relatief duur huis te kopen, maar ik wilde hier wonen.”

Hij ziet het ook bij generatiegenoten: ,,In het voetbalteam, bij de matenploeg of in de keet: je hoort dat mensen een huis willen kopen, maar er is niks. In het onderzoek van de gemeente staat dat iedereen naar Bolsward of Sneek wil, maar dat is helemaal niet waar. Dus wij zeiden: dat willen we onderbouwen.”

Zo zet hij een enquête in elkaar en pluist Zeinstra de cijfers op Funda uit. Daaruit blijkt dat hun hypothese klopt. ,,Het is bizar als je kijkt hoeveel mensen serieus naar een woning zoeken in Blauwhuis. Dat is drie keer zoveel als bijvoorbeeld in Heeg”, geeft Schoemaker aan. 

Het trio heeft een aantal oorzaken voor de populariteit. ,,Het ligt mooi centraal en heeft veel voorzieningen. De voetbalvereniging, volleybal, badminton, de damclub, gym en de fanfare”, sommen ze op. ,,En dan vergeten we vast nog een heleboel.”

Ook heeft het dorp nog een eigen school met zo’n honderd leerlingen en heeft het een regiofunctie voor omliggende plaatsjes als Abbega, Westhem en Greonterp. ,,En dat katholieke, dat zit er ook nog wel in”, benoemt Attema. ,,Dat maakt Blauwhuis best wel uniek.”

Daarom durven ze de uitspraak ook wel aan: ,,Die vijfentwintig woningen raken we sowieso kwijt. Het mooiste is als er veertig komen. Dat zou fantastisch zijn.” Onlangs werd bekend dat er in Súdwest-Fryslân de komende 10 jaar vijftienhonderd huizen gebouwd mogen worden, Blauwhuis hoopt daar een graantje van mee te pikken, ook vanwege demografische ontwikkelingen. ,,Mensen blijven langer thuiswonen en krijgen minder kinderen per gezin”, noemt Schoemaker.

De Blauwhuister commissie maant wel tot enige haast. ,,Het liefst zo snel mogelijk. Als je nog 10 jaar wacht is het te laat. Als dat de termijn is dan kun je beter nu stoppen en zeggen: het is een verloren zaak. Dan is de hoop weg en vertrekt de rest ook. Binnen nu en 2 jaar moeten we een akkoord hebben om los te gaan”, aldus Schoemaker.

Zelf werkten ze al meerdere opties uit, maar voor de uitvoering zijn ze ook afhankelijk van de gemeente. ,,Desnoods richten we een eigen woningcorporatie op en doen we het in eigen beheer. Dan neemt de gemeente geen risico”, klinkt het stellig.

Waar precies gebouwd moet worden maakt de drie niet heel veel uit. Attema: ,,We hebben zeker vier plannen. Die gaan letterlijk alle kanten op. Als het er maar komt.”

Schoemaker vult aan: ,,Dat is ook niet onze taak. We hebben een voorstel gedaan bij de gemeente. Je kunt aan alle kanten van Blauwhuis denken aan uitbreiding, maar het moet stedenbouwkundig wel kunnen. Je moet het dorp niet uit z’n verband trekken.”

Die legpuzzel is een volgende stap in het proces. De Commissie Wonen hoopt eerst op toezegging vanuit de gemeente. ,,De gesprekken verlopen goed”, meldt Attema over het onderlinge contact. Wethouder Mark de Man is op de hoogte en ook burgemeester Jannewietske de Vries bezocht het dorp niet lang geleden.

Zeinstra besluit: ,,Er is geen enkele reden dat Blauwhuis zou vergrijzen. Mensen willen hier blijven wonen.”

Yme Gietema.