Biografie en schetsboekje Marten Groenhof gepresenteerd

IT HEIDENSKIP Burgemeester Jannewietske de Vries en schrijver Hylke Speerstra kregen vrijdagmiddag de eerste exemplaren van het boek Marten Groenhof, Boer en skilder yn It Heidenskip.

Marten Groenhof (1925- 1978) is gedurende zijn werkzame leven boer geweest maar heeft ook zeer veel geschilderd. Groenhof was autodidact en had veel oog voor de omgeving van It Heidenskip maar ook voor alles wat zich op het water bevond daar in de Zuidwesthoek van Friesland. Hij heeft het zelfs gepresteerd een eigen tjotter te bouwen waarmee hij op de wedstrijden heel goed uit de voeten kon.

Tijdens de Toochdagen die uitgeverij DeRyp eind augustus organiseerde kwamen er meer dan 175 werken tevoorschijn. Al deze werken zijn in het Groenhof stamboek opgenomen en tevens professioneel op de foto gezet.

Bij het nieuw te verschijnen boek, van de hand van biograaf Jan Pieter Dijkstra, is een korte levensbeschrijving van Marten opgenomen en zijn er ook nog foto’s gemaakt van het atelier en de boerenhuizinge waarin Marten met zijn vrouw hun hele leven gewoond hebben

Tijdens het sneupen in de familie-archieven is ook nog een zeer opmerkelijk schetsboekje voor het licht gekomen waarin Groenhof door middel van tekeningen verslag deed van het hooien op de Krúspôllen in de jaren zestig.

Dit boekje was zo bijzonder, zo vond uitgeverij DeRyp, dat het heeft besloten dit als extra uitgave bij het boek over Groenhof uit te geven.

Burgemeester De Vries kreeg het eerste exemplaar van de biografie, de primeur voor het schetsboekje was voor Hylke Speerstra.