Súdwest-Fryslân helpt gedupeerde gezinnen kinderopvangtoeslag

Súdwest-Fryslân helpt gezinnen die in de problemen zijn gekomen door fouten van de Belastingdienst bij de kinderopvangtoeslag.

Deze gezinnen kunnen rekenen op hulp bij bijvoorbeeld schulden, inkomensverlies of bij de opvoeding van de kinderen. De gemeente vraagt de gedupeerden zich te melden.

De Belastingdienst heeft compensatie, maar onduidelijk is of dit voldoende zal zijn. ,,Om te voorkomen dat de problemen groter worden willen wij graag in contact komen met deze gezinnen”, zegt wethouder Gea Wielinga.

Privacy

Het is niet bekend hoeveel mensen in Súdwest-Fryslân in de problemen zijn gekomen door fouten bij de Belastingdienst. Er hebben zich inmiddels 32 gezinnen uit de gemeente gemeld bij de Belastingdienst. Vanwege de privacyregels mag die organisatie geen namen doorgeven aan de gemeente. Wel laat de Belastingdienst gedupeerden weten dat ze voor hulp terecht kunnen bij de gemeente.

,,Het kan moeilijk zijn om hulp te vragen bij de gemeente”, zegt Wielinga. ,,Toch willen we juist deze mensen vragen om zich bij ons te melden. Dan kunnen we met elkaar kijken wat nodig is om het leven weer op de rit te krijgen. Op wat voor manier dan ook.”