De Fryske Mole start gouden jubileum met jubileum ‘Utskoat’

REGIO Stichting De Fryske Mole is op 28 december 2020 precies 50 jaar ‘yn it spier’ voor behoud van historische molens in Fryslân. Het jubileumjaar werd woensdag in klein comité afgetrapt op koren- en pelmolen De Hond in Paesens.

Gedeputeerde Klaas Fokkinga kon op gepaste afstand met een graanschep het eerste exemplaar van de jubileumuitgave van De Utskoat ontvangen. In deze uitgave heeft hoofdredacteur Gerben Wijnja alle 42 molens van de stichting een plek gegeven.

Molenaars en hun molens

Voorzitter Wiepke Schukken vindt dat molenblad De Utskoat goed aangeeft wat de kracht van de stichting is: ,,Het behoud van de molens is alleen mogelijk doordat we er met z’n allen trots op zijn. Trots op de molen als historisch monument dat het verhaal vertelt over hoe vroeger graan gemalen werd en het land drooggehouden. En we zijn ook trots op de molens als parels in het landschap. Die willen we toch niet missen? Ons bestuur en vooral onze vrijwillige molenaars doen er alles aan om de molens draaiend te houden, want dat is het beste voor de conditie van alle onderdelen. Dit blad is een eerbetoon aan de molenaars en ‘hun’ molens.”

Gouden jubileum in coronatijd

Het eerder geplande jubileumprogramma was gericht op publiek, maar het coronavirus maakt dit lastig. In plaats van ze open te stellen voor bezoekers, zet de stichting rond de gouden jubileumdag een aantal molens in het licht. Zo zijn in het kerstweekend her en der in de provincie sfeervolle ‘lichtjes in de duisternis’ te zien. Op de website www.defryskemole.nl is te volgen welke molens in het licht komen te staan. Bezoek aan de molens is niet mogelijk.

De Fryske Mole hoopt in 2021 wel weer open dagen en ontmoeting op de molens te kunnen organiseren. Hiermee wil de stichting het gevoel van de molens en de verhalen van de molenaars dichter bij de mensen te brengen. Schukken:,,Iedereen zou eens moeten ervaren hoe het is om in een draaiende molen te zijn. We hebben niet voor niets voor het jubileumjaar de slogan Wyn, wetter en kreakjend hout gekozen.”