De Kuilart mag zwembad uitbreiden

KOUDUM Vakantiepark De Kuilart in Koudum mag haar zwembad uitbreiden. Ook de twee 12 meter hoge glijbanen vormen geen bezwaar, zo oordeelde de commissie Doarp, Stêd en Omkriten dinsdagavond.

De parkeigenaren deden een aanvraag bij de gemeente voor de uitbreiding van hun bad, dat straks een oppervlakte krijgt van zo’n 220 m². Met name de twee hoogste glijbanen (in totaal komen er drie) van 12 meter hoog zouden een probleem kunnen vormen. In het bestemmingsplan staat dat de maximale bouwhoogte 8 meter is, maar de commissieleden waren er vrij vlot over uit dat hier in dit geval van afgeweken kan worden.

,,Het plan ziet er netjes uit en past in de omgeving”, stelde Theunis de Vries van het CDA. Zijn mede-commissieleden waren veelal kort van stof. ,,Prima plan, hamerstuk”, was een veelgehoorde opmerking.