Bolsward eensgezind over ‘Groene Hart’: ,,We vormen een gesloten front”

BOLSWARD Het gebied rondom de Snekerstraat is ongetwijfeld het meest besproken stukje Bolsward van de laatste jaren. Het inpassen van een Lidl-vestiging, de doorontwikkeling van het sportcomplex, plannen rondom het zwembad en ook een facelift van de straat zelf zorgen voor een complexe legpuzzel die lastig blijkt te voltooien. Belangrijkste winst voor nu: het geluid vanuit de Bolswarder belanghebbenden klinkt eensgezind. Dinsdag ging een brief met deze boodschap naar de raadsleden van Súdwest-Fryslân. Een landschapsarchitect is bezig alle wensen in een gebiedsvisie te vertalen. Deze is voor het einde van het jaar klaar.

,,We vormen een gesloten front waarbij we het op grote lijnen met elkaar eens zijn”, meldt Sjoerd IJdema van Platform Bolsward. Het Platform probeert te partijen samen te brengen om zo één stem te laten horen richting de gemeente. Die missie lijkt geslaagd. ,,Commerciële ontwikkelingen moeten daarbij niet ten koste gaan van maatschappelijke”, noemt hij als belangrijkste punt. Met andere woorden: de Lidl verdient geen voorkeursbehandeling.

Want dat tweesporenbeleid wordt nog altijd gevolgd vanuit Súdwest: de gemeente is voor het inpassen van de Duitse supermarkt, maar heeft tevens besloten dat er voor het einde van dit jaar ook een gebiedsvisie moet komen voor het omliggende gebied. Het zogenaamde Groene Hart.

Dat laatste krijgt vorm. Er is periodiek overleg geweest tussen afgevaardigden van de verschillende belanghebbenden. Buurtbewoners, leden van de zwembad-werkgroep, een delegatie van SC Bolsward en ook ondernemers schoven daarbij aan. Een landschapsarchitect is bezig alle wensen te vertalen in een gebiedsvisie, met daarin ook de Lidl. Een eerste versie is enthousiast ontvangen, laat IJdema weten.

Het plan vanuit Bolsward behelst verder een lijst met liefst twintig deelprojecten. ,,Daar willen we prioriteiten in aanbrengen en bedragen aan hangen. Wat kan er volgend jaar, wat kan er het jaar daarna en zo door tot 2030”, kijkt hij vooruit. Zo is er haast geboden als het gaat om plannen voor zwembad Vitaloo. Daar is nu een werkgroep druk bezig om het bad te behouden voor Bolsward. Een sluiting per januari van het nieuwe jaar werd voorkomen, maar de extra tijd die het heeft is niet oneindig: in april wordt er door de gemeenteraad van Súdwest opnieuw gekeken hoe de vlag er bij hangt. Logischerwijs staat dit project dan ook hoog op de prioriteitenlijst. Dat geldt ook voor vervanging van het kunstgrasveld van SC Bolsward, dat afgeschreven is.

Er zijn echter ook langetermijnwensen. De grootste stip op de horizon is een sporthal met multifunctioneel centrum. ,,We willen boter bij de vis”, klinkt het standvastig. ,,Niet meer tien jaar wachten door allerlei procedures.”

De insteek vanuit Bolsward is echter wel duidelijk: ,,Kies voor maatschappelijke voorzieningen”, benadrukt IJdema nog maar eens. ,,En pas daar de commerciële op aan.”

Vanuit de gemeente wordt teruggekeken op ,,constructieve bijeenkomsten”. ,,Op sommige onderdelen blijft verschil van mening bestaan. Er is ruimte om van mening te verschillen en dit wordt ook gerespecteerd”, zo luidt de reactie vanuit Súdwest.

De gebiedsvisie die door de landschapsarchitect wordt ontworpen, wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Die bepaalt of het ontwerp akkoord is en besluit over de uitvoering hiervan. De visie is voor het einde van het jaar klaar, politieke besluitvorming zal plaatsvinden in het nieuwe jaar.