Fierljepferiening it Heidenskip start actie voor nieuwe schansen

IT HEIDENSKIP Fierljepferiening it Heidenskip start een actie om geld in te zamelen voor de vernieuwing van hun schansen. Geschatte investering: 100.000 euro. Via subsidies is de helft binnengehaald, voor het overige deel hoopt de vereniging op gulle gevers. Dinsdag ging een crowdfundactie online.

,,In Burgum hebben ze nieuwe schansen en ook in Utrecht zijn ze bezig. Daar wordt verder gesprongen. Daar moeten wij in mee”, vertelt voorzitster én nationaal recordhouder Marrit van der Wal. De eigen accommodatie is aan ouderdom onderhevig. ,,De schansen zijn een tijd geleden al gebouwd”, aldus Van der Wal. ,,We hebben de aanloop al een paar keer opnieuw moeten leggen.”

Er is sprake van verzakking, meldt ze tevens. Ook de walbeschoeiing (,,dat is een grote post”) moet worden aangepakt en er is voor de aanleg van nieuwe schansen een nieuwe onderheiing nodig. De jeugdschansen zijn drie jaar geleden vernieuwd, maar voor de heren, dames en junioren was die luxe er niet. Het complex achter dorpshuis It Swaeigat is al in 1983 aangelegd. Al meer dan dertig jaar is dit het decor van de Nationale Fierljep Manifestatie, één van de meest prestigieuze fierljepwedstrijden van Nederland.

Van der Wal, zelf dus actief fierljepster, weet waar de verschillen zitten met ‘concurrerende’ schansen. ,,Die zijn iets hoger. Daardoor sta je hoger in de stok”, noemt ze als voorbeeld. Ook is het aanloopdeel gemaakt van plankjes -die veren meer mee- waar in It Heidenskip klinkers liggen met een mat daar overheen.

Daarover is geen sluitend reglement bij de bond. Samen met de vereniging in IJlst is er overleg om hierin enige uniformiteit aan te brengen. ,,‘Plankjes’ is een heel breed begrip”, noemt Van der Wal. ,,Maar dan wordt het allemaal heel technisch. Het moet gelijk getrokken worden.”

Het is inherent aan de ontwikkeling die het fierljeppen doormaakt, vermoedt de voorzitster. ,,Het is een relatief jonge sport. De sport ontwikkelt zich, daar ben ik blij mee.”

Voor de ontwikkeling in It Heidenskip moet er nu geld op het kleed komen. ,,Het is echt een fierljepdorp. Ik hoop dat er mensen zijn die ons willen ondersteunen om de sport vooruit te helpen.”

De nieuwe schansen zullen er hoe dan ook niet liggen voor het nieuwe seizoen. Dat begint, ijs en weder dienende, medio mei. ,,Ik zou blij zijn als we dan weer op de schans staan.”

Als de benodigde financiën binnen zijn, hoopt de voorzitster eind september -meteen na afloop van het seizoen- los te kunnen met de renovatie.

Via deze link is de crowdfundactie te vinden.