Ook plan voor nieuwe verlichting in binnenstad Bolsward

BOLSWARD Naast de ideeën voor de herinrichting van de binnenstad van Bolsward, is er ook een nieuw plan opgesteld om het centrum op een goede manier in het licht te zetten. Belangrijkste punten hierin: nieuwe straatlantaarns, eenduidige gevelverlichting van de panden en winkels en verlichting van de beide bruggen.

Het college van burgemeester en wethouders wil nog eens ruim 132.000 euro beschikbaar stellen voor de uitvoering van het lichtplan Bolsward. Hiermee wordt ook de verlichting vanaf het Marktplein tot aan de Jongemastraat aangepakt. Voorwaarde is wel dat er provinciale subsidie komt of dat ‘derden’ de portemonnee trekken.

Het is volgens het college verstandig om ook de verlichting nu mee te pakken aangezien de straat -waar de kabels en leidingen in komen te liggen- immers toch opengehaald wordt. Dit staat voor het eerste kwartaal van volgend jaar op het programma. Dan wordt ook de Zwaantjespostbrug vervangen. Op deze manier wordt de overlast zoveel mogelijk beperkt. ‘Dat is de reden waarom we nu krediet willen aanvragen’, valt te lezen in het raadsvoorstel.

De huidige lantaarnpalen zijn gedateerd, zo schrijf b. en w. In het nieuwe plan zijn hogere masten ingetekend die een groter blikveld bestrijken, waardoor er minder nodig zijn. Het voorstel is tevens om het Marktplein en het plein bij het stadhuis te verlichten met spots, voor een ‘wat spannender beleving’, zoals het college het zelf omschrijft.

Het plan mikt ook op het verlichting van de twee bruggen in het centrum. ‘De Zwaantjespostbrug en de Suuppostbrug zijn nu in het avondbeeld niet of nauwelijks zichtbaar. Met eenvoudige middelen kunnen de bruggen het water extra accentueren, bijvoorbeeld door de onderkant in blauw te verlichten en de reflectie in het water te laten terugkomen’, zo valt te lezen.

Tot slot wil b. en w. in overleg met de eigenaren van woningen en bedrijfspanden in het centrum in gesprek om ook hier enige eenduidigheid aan te brengen. Het advies is hier om de sterkte van de verlichting op de gevels fors terug te brengen. De ondernemers willen dit gezamenlijk oppakken en gefaseerd uitvoeren. Het gaat in totaal om 35 panden.

Er is ook gedacht aan de landmarks van Bolsward, zoals het stadhuis, de Martinikerk en de Sint Franciscusbasiliek. Omdat deze veelal eigendom zijn van particulieren of stichtingen, zijn deze door het college nu niet meegenomen in dit plan.

Niels Engelmoer is voorzitter van de Vereniging Ondernemend Bolsward en zat in de herinrichtingswerkgroep. ,,Mooi dat alles in één keer gebeurt”, is zijn overtuiging. ,,Er is bij de herinrichting gesproken over het straatbeeld, maar ook over het lichtbeeld. Die visie is nu ook op grote lijnen geaccordeerd. Het is een mooi en vooruitstrevend plan dat goed op elkaar is aangesloten.”

In het verlichtingsplan blijft naar alle waarschijnlijkheid ruimte voor de welbekende bogen over de gracht. ,,Ik heb goede hoop dat die blijven hangen”, aldus Engelmoer.

Voor de gevelverlichting is al gesproken met verschillende pandeigenaren. ,,Dat gaan we eerst uitproberen op een paar panden. Het is nu een beetje verouderd, we willen dat het niet meer een allegaartje wordt. De VOB wil daarin wel meedoen en we zullen ook de Bolswarder stichtingen aanschrijven.”

De voorzitter hoopt dat de eigenaren daarin eensgezind worden, zodat er een uniform lichtbeeld ontstaat. ,,Maar er kan altijd iemand zeggen: ik wil niet. Dat is nog wel een spannend dingetje.”

Het krediet dat het college beschikbaar wil stellen voor het lichtplan, moet nog door de raad worden goedgekeurd. Dat punt staat medio december op de agenda van de gemeenteraadsvergadering.