Dit zijn de herinrichtingsplannen voor het centrum van Bolsward

BOLSWARD De herinrichting van de binnenstad van Bolsward krijgt vorm. Althans: op de tekentafel. De plannen zijn openbaar gemaakt en worden, ijs en weder dienende, in het eerste kwartaal van volgend jaar uitgevoerd. Het gaat om het stadsdeel vanaf het Marktplein tot aan het Broereplein.

De rijbaan wordt hier een halve meter versmald. Die ruimte komt ten goede aan het voetgangersgedeelte dat daarmee juist breder wordt. In het midden van de rijbaan is een strook van donkere rode klinkers, aan weerszijden daarvan brede fietsstroken die met gele bestrating aangegeven zijn. In eerdere stadia is de optie voor éénrichtingsverkeer geopperd en onderzocht, maar dat is in deze plannen niet opgenomen.

Ook het trottoir wordt aangelegd met de gele gebakken klinkers -soortgelijk aan die in tegenover gelegen Appelmarkt.

 

In het plan krijgt het stadhuis een meer toegankelijk karakter. Het staat nu, volgens de plannenmakers, niet ín, maar achter de doorgaande weg. Dat verandert. Rondom De Tiid wordt een soort plein gecreëerd -een shared space-, waardoor het rijksmonument beter opgaat in het geheel. ‘De auto is hier te gast’, zo wordt benadrukt.

Het ontwerp is samengesteld door een landschapsontwerper. Vanuit Bolsward was de werkgroep Herinrichting Binnenstad betrokken. Hierin zitten onder meer vertegenwoordigers van Vereniging Ondernemend Bolsward, Platform Bolsward, Stichting Bolswards Historie en binnenstadsbewoners.

De plannen liggen op grote lijnen vast, zo schrijft Súdwest. Vanwege corona is het niet mogelijk geweest een fysieke bijeenkomst te organiseren. Daarom zijn de tekeningen digitaal in te zien (bekijk ze hier). Vanwege de benarde financiele situatie in Súwest is gekozen om voorlopig alleen dit deel van Bolsward aan te pakken. Daar is drie ton voor vrijgemaakt.