Hoe de ‘elfde van de elfde’ stilletjes voorbij sloop in Blauwhuis

BLAUWHUIS De ‘elfde van de elfde’ markeert jaarlijks de start van het carnavalseizoen. Toch ging afgelopen week betrekkelijk geruisloos voorbij in Blauwhuis. Bij carnavalsvereniging De Fyfkes is het vooralsnog afwachten en hopen op betere tijden.

,,Wy binne as feriening frij unyk”, nuanceert voorzitter Jelmer Ettema snel. ,,By ús treedt de prins allinnich ôf op de 11e van de 11e.” Een nieuwe prins wordt, zoals bij vele andere verenigingen die avond wel gebeurt, nog niet gekozen.

Het afzwaaimoment is normaal gesproken tijdens een feestelijke avond in café Freonskip in het dorp, waar de leden van de vereniging en andere belangstellenden samenkomen. Dit jaar niet.

Een nieuwe Prins Carnaval wordt de week daarna gekozen. Dan kunnen de zeventien mannelijke leden een naam op een briefje schrijven en zo hun voorkeur kenbaar maken. Dit jaar niet. ,,Wy hawwe de 11e fan de 11e net fiert, dus de prins is noch net ôftreden”, redeneert Ettema verder. ,,Sa as it no is kinne wy it wykein sa ‘t wy it went binne net organisearje”, kijkt hij vervolgens vooruit naar het carnavalsweekend dat begint in het tweede weekend van februari.

Dus ook de grote voorpret -inclusief het speculeren over wie dit jaar de scepter zwaait over Het Fyfkesryk- wordt dit jaar noodgedwongen op de lange baan geschoven.

,,Ik krij d’r súver sin oan”, bekent Agnes Foekema als ze spreekt over de procedure zoals die normaal gesproken gaat. Zij is lid van de reclame- en pr-commissie. In al hun uitingen verwerken ze subtiele hints die verwijzen naar de identiteit van de prins.

,,De 11e fan de 11e is in gesellich feestje, de wike dernei is de prinskeuze en dan swakt it wer in bytsje ôf, want dan duorret it noch in skoft”, schetst ze de tijdlijn. Na de jaarwisseling verandert dit: ,,Dan sjuchst elkoar faker om saken echt te regeljen.”

Wel is voor de meeste commissies het voortraject dan al weken gestart. De Garde - het ‘visitekaartje van De Fyfkes’- begint bijvoorbeeld in oktober al, meldt Ettema. Eerst met voorbereiden op hun optreden tijdens de 11e van de 11e, daarna schakelen ze over op het instuderen voor hun nieuwe dans. ,,Om dizze tiid binne alle kommisjes al drok dwaande”, aldus de voorzitter.

Zo gaat het al meer dan een halve eeuw in Blauwhuis, waar nog vlak voor de uitbraak van het coronavirus de 53e editie van het carnaval gevierd werd. Dat kon allemaal nog net. ,,De ledenfergadering fan trije wiken letter gie al net troch”. Nu, driekwart jaar later, staat de 54e editie zwaar op de tocht.

Eén keer eerder -in 2001- werd het feest afgelast, toen vanwege een tragische gebeurtenis in het dorp, nu is het coronavirus de ongewenste gast die al veel te lang blijft hangen. ,,Wy moatte mar sjen wat der yn dy tiid kin”, verzucht Ettema als hij vooruit kijkt. ,,It moat even besinke, mar persoanlyk tink ik dat d’r net in soad kin.”

Die driedaagse staat bol van de tradities, maar het woord ‘anderhalvemetersamenleving’ komt daar bepaald niet in voor. ,,Wy kinne ús net iens goed opstelle”, noemt Ettema als voorbeeld. Normaal staan de leden keurig schouder aan schouder bij de presentatie van de Prins. Vorige editie was dat Prins Feroces Guliëlmus die werd bijgestaan door zijn page Elske Brandsma.

Het jaarlijkse bezoek aan de bewoners van Teatskehús, standaard op de zaterdagmiddag, is ook zo’n onzekerheid. Het enige waar ze bij De Fyfkes op dit moment voorzichtig op hopen, zijn activiteiten voor de jeugd. ,,Op freedtemoarn is it altyd bernekarnaval op skoalle. Groep 1 en 2 komme dan ferklaaid nei skoalle en in pear fan ús gean dêr hinne. Soks soe snel kinne”, denkt Ettema hardop.

Er is wel een soort strijdvaardigheid bij de vereniging. Als de signalen voorzichtig richting groen gaan, kunnen ze snel schakelen denkt Foekema: ,,Wy hawwe in hiele jonge en kreative ploech. At der op ‘t lêtste momint noch al wat mei, krije wy dat gau foar elkoar. At ‘t kin, doche wy seker wat.”

,,Dan sette wy de skouders der ûnder en is der gau wat yn elkoar te setten”, vult Ettema aan. ,,Mar it moat wol kinne allegearre. It moat ferantwurde wêze.”

Yme Gietema.