Havens aan IJsselmeer krijgen subsidie om te ondiepe havens te baggeren

Havens aan het IJsselmeer die hun vaargeulen en havens moeten uitdiepen als gevolg van het vervroegen van het lage winterpeil in het IJsselmeer kunnen hiervoor subsidie krijgen. Het Watersportverbond en Hiswa-Recron hebben hiervoor 12,1 miljoen euro aan compensatie losgeweekt bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

In juni 2018 is een flexibel peil ingesteld op het IJsselmeer om beter te kunnen inspelen op de ecologische omstandigheden en op de behoefte aan zoet water. Dit zorgt voor problemen bij een aantal havens, daar wordt de toegang te ondiep om eigen leden en passanten binnen te laten.

Voor de eerste fase is 7 miljoen euro beschikbaar gesteld, op een later moment volgt de resterende 5,1 miljoen euro. Gedupeerde verenigingen met een eigen haven en aanloopgeul kunnen een beroep doen op deze subsidieregeling, dit kan via de website van de Rijksdienst ondernemend Nederland. Voorwaarde is dat de baggerwerkzaamheden voor september 2025 uitgevoerd worden.