Tegenvallers stapelen zich op voor C.M.V. Oranje, noodzaak naar nieuw pand het hoogst

BOLSWARD Muziekvereniging C.M.V. Oranje uit Bolsward heeft de wind momenteel bepaald niet mee. Niet vreemd meer in deze tijd: ook zij zien veel optredens niet doorgaan. Daar komt bij dat de gemeente Súdwest-Fryslân vanaf volgend jaar minder geld geeft voor oud papier -een belangrijke inkomstenbron voor de vereniging- en, het meest nijpende probleem: per 13 november heeft Oranje geen oefenruimte meer.

Voor de huidige locatie aan de Brigade Irenelaan zijn nieuwe plannen gemaakt, waarin geen ruimte is voor de slagwerkers van Oranje. Die ‘uitzetting’ hangt echter al langer boven hun hoofd: in juni vorig jaar al wordt het pand -de voormalige kinderopvang- dat ze huren verkocht.

De muzikanten hebben op het moment het pand te koop stond nog wel de mogelijkheid onderzocht om er een soort multifunctioneel centrum van te maken en samen met andere clubs op zoek te gaan naar de benodigde gelden. ,,Wij hebben niet een lid dat dat bedrag zo even op tafel legt”, legt bestuurslid Jeffry Frikken die opzet uit. ,,We wilden het samen met andere verenigingen doen, maar als je dat soort subsidies moet aanvragen ben je zo een half jaar tot een jaar verder. De makelaar heeft verder niks met de stad of met ons. Het was: wie het eerst komt, daar verkoop ik aan.”

En dus vist Oranje achter het net. Omdat de nieuwe eigenaren hier nog niet direct naartoe verhuizen, konden de muzikanten nog een kleine anderhalf jaar gebruik maken van de ruimte. Nu is het einde wel nabij. ,,We huurden het, wetende dat het op termijn zou stoppen.”

Ondertussen zoekt de vereniging naar alternatieven. Die zoektocht leidt langs meerdere opties, zo laat Frikken weten. Onder meer de aula van het Marne College, Het Keerpunt en de Gasthuiskerk worden onderzocht, maar niet geschikt bevonden. ,,Het probleem is dat daar geen opslagruimte is voor onze instrumenten. Want waar gaan we anders met onze spullen naartoe? We hebben Marimba’s van drieënhalve meter”, schetst hij de noodzaak van een opslagruimte. ,,Dat maakt het lastig.”

Los daarvan zijn er nog de financiële tegenvallers. Doordat er niet opgetreden wordt, komt er via die weg geen geld binnen. Dat is vooralsnog op te vangen. ,,Die weggevallen inkomsten zijn gecompenseerd door overheidssteun”, laat Frikken weten.

Wel moet een andere belangrijke inkomstenbron vanaf volgend jaar op een nieuwe manier ingevuld worden. De gemeente Súdwest-Fryslân schroeft de vergoeding voor oud papier in drie jaar terug naar 0 euro. Dat gaat getrapt. Verenigingen en instellingen die vanaf 2021 ophouden met het inzamelen, krijgen komend jaar nog 75 procent uitbetaald van het bedrag dat zij over 2020 van de gemeente uitgekeerd krijgen. In 2022 is dat nog 50 procent en in 2023 nog 25 procent. In 2024 is er dan geen financiële tegemoetkoming meer. Súdwest noemt de dalende oudpapierprijs als belangrijkste reden voor het stopzetten van de subsidie. ‘De opbrengst weegt nauwelijks nog op tegen de inzamelkosten’, zo laat de gemeente weten.

,,Dat scheelt ons zo’n vijfduizend euro per jaar”, aldus Frikken. ,,De vraag is wel: hoe vang je dat op. Daar hebben we het nog niet over gehad, maar mogelijk wordt het een mix van andere, kleinere acties.”

Voor nu staat echter de zoektocht naar geschikte huisvesting bovenaan het prioriteitenlijstje. ,,Anders moeten we een locatie buiten Bolsward zoeken. Dat is niet wenselijk.”

De vereniging doet daarom een dringend beroep op aan de Bolswarder bevolking: ‘hebt of weet u locaties waar C.M.V. Oranje zich mogelijk (tijdelijk) zou kunnen huisvesten? We vragen u mee te denken en tips, suggesties en eventuele mogelijkheden door te geven via bestuur@oranjebolsward.nl’, zo luidt de oproep.