Su het ut weest | Sint Jozefschool aan de stadsgracht

BOLSWARD In de rubriek ‘Su het ut weest’ deze keer een foto uit 1958 van de nieuw gebouwde Rooms Katholieke kleuterschool Sint Jozef aan de overzijde van de stadsgracht langs het Laag Bolwerk, in het toenmalige nieuwe uitbreidingsplan Noord 2.

De school is geopend op 1 juni 1957 en was het eerste gebouw aan de Sint Jozefstraat in deze toekomstige wijk, het gelijknamige buurtschap links op de foto werd pas een aantal jaren later gesloopt. Het achterliggende weiland moest toen nog worden opgespoten met baggerspecie uit de stadsgrachten en waterwegen rondom de stad, wel was al de nieuwe Gysbert Japicxbrug en de Gysbert Japicxlaan aangelegd tot aan de nieuwe rondweg, de Twibaksdyk.

Nadat de kleuterschool werd geïntegreerd in het lagere schoolonderwijs, werd het gebouw gebruikt voor de peuterdagopvang in Bolsward. In de jaren 90 van de vorige eeuw is de school al na een kleine 40 jaar weer gesloopt om plaats te maken voor de huidige woningbouwappartementen “Blauwpoort State” voor ouderen, een prachtige plek aan de doorgaande vaarroute.

Foto en tekst: Stichting Bolswards Historie. Eventuele reacties kunnen per e-mail gestuurd worden naar bestuur@stichtingbolswardshistorie.nl.