Terugblik op het buitenbadseizoen in Witmarsum en Wommels: ‘Het was een raar seizoen’

WITMARSUM/WOMMELS Beide buitenbaden sloten vorige week hun seizoen af met een goed bezochte slotdag, beide buitenbaden kijken terug op een rare periode tijdens de zomermaanden en beide buitenbaden kregen de laatste tijd financiële hulp van verschillende kanten. Er zijn, kortom, de nodige parallellen te trekken tussen zwembad Mounewetter in Witmarsum en zwembad De Klomp in Wommels.

,,Het is toch een heel leuk seizoen geweest”, vat Joke van Vliet, bedrijfsleidster van zwembad Mounewetter samen. ,,We hebben veel leuke reacties gehad. Mensen waren heel blij dat we weer open gingen. In het begin was er twijfel, maar het is de beste keuze geweest die we hadden kunnen maken.”

Zittend aan de koffietafel blikt ze terug op een paar roerige maanden. Op de achtergrond zijn de vaste vrijwilligers (,,zij zijn goud waard”) bezig het zwembad gereed te maken voor de wintermaanden. Op naar het volgende seizoen. Hopen op betere tijden.

Het doek met de vermelding ‘Beste openluchtzwembad 2019’ hangt nog. ,,Die verkiezing was er dit jaar niet, maar anders hadden we vast weer gewonnen”, lacht Van Vliet.

Want ze merkt, ondanks alle beperkingen, vooral veel tevredenheid en plezier bij bezoekers. ,,Door te werken met tijdsloten, hadden de mensen alle ruimte”, noemt ze als voordeel. ,,Dat is iets wat goed uitpakte.”

Het maximumaantal is gesteld op 250 bezoekers, waar normaal gesproken ruimte is voor ten minste vijf keer dat aantal. Reserveren is verplicht. ,,Dat wende snel”, aldus Van Vliet. ,,Maar sommigen misten de vrijheid om zo even langs te komen. Nu mochten ze maar één keer per dag komen.”

Dat is nog altijd meer dan de situatie halverwege maart -als het kabinet zwembaden verplicht te sluiten- doet vermoeden. De geplande opening in april wordt noodgedwongen uitgesteld tot begin juni. Frustrerend, vindt Van Vliet: ,,Het bad lag er prachtig bij en dan mag je niet open..”

Het is noodgedwongen wachten op groen licht vanuit Den Haag. ,,We hielden het bad klaar voor opening, maar wanneer dit zou zijn wisten we niet.”

2 Juni, blijkt later het antwoord. Het personeel wordt in de maand mei keurig doorbetaald. ,,Die uren hadden we ze toegezegd; die wilden we ze niet afnemen.”

In het begin is het nog een weg zoeken in het web van coronamaatregelen, looproutes en online ticketingssystemen. ,,Eerst mochten er maar maximaal dertig gasten in het bad.” Na drie kwartier volgt een schoonmaakronde van een half uur voordat de volgende ploeg naar binnen mag. ,,Bezoekers vonden dat soms geweldig: een bad praktisch voor hun alleen. Ze hoefden nergens te wachten. Dat ze niet mogen douchen, nemen ze op de koop toe.”

In juli wordt het maximumaantal bezoekers verhoogd naar 250. Ook de vaste gasten -de seniore baantjeszwemmers- zijn blij met de openstelling: ,,Eén van hen kwam langs met een doos gebak”.

Uiterst ongelukkig is dan de sluiting, als eind augustus blijkt dat een medewerker besmet is met het coronavirus. ,,Dat was zonde. Heel spijtig. Achteraf hadden we misschien niet dicht gehoeven, maar we wilden het op safe spelen. Het virus komt dan wel heel dichtbij”, legt de bedrijfsleidster uit. ,,En gelukkig was het enorm slecht weer”, voegt ze daar met een lach aan toe.

Na overleg met de GGD Fryslân gaan de deuren vier dagen later weer open. Ook voor deze actie was volop begrip, meldt Van Vliet.

De tevredenheid is fijn maar het is daardoor niet meteen een hosanna-stemming. Op Facebook delen ze eind juni een foto van de drieduizendste bezoeker. ‘Normaal gesproken zouden we nu dertigduizend bezoekers hebben gehad’, is het veelzeggende bijschrift.

,,Het zwembad is niet armzalig, maar we hebben met 26.000 bezoekers de helft minder dan vorige jaren. En dat met deze mooie zomer”, verzucht Van Vliet. Mounewetter is eigendom van een stichting en huurt -naast de vaste bedrijfsleidster- in de zomermaanden personeel in. Over het voortbestaan maakt ze zich geen zorgen, maar er moest wel degelijk op de centen gepast worden. Voor het discozwemmen wordt bijvoorbeeld geen dj ingehuurd. ,,Daar merkten de kinderen niks van”, lacht Van Vliet. Ook de eerder genoemde vrijwilligers lossen veel werk op en met de gemeentelijke subsidie daar bij zullen de deuren ook volgend jaar heus weer open gaan.

Hartverwarmend is wel de actie van de schoolkinderen. Leerlingen van De Utskoat en CBS de Bonkelder (Witmarsum) en De Oanrin (Arum) hebben zich laten sponsoren voor een bepaald bedrag per baantje. Uiteindelijk zwemmen de jeugdige fanatiekelingen gezamenlijk bijna vijfduizend euro bij elkaar. ,,Super. Dat maakt het hele seizoen goed”, is Van Vliet lovend.

Wommels

Dan Wommels. Zwembad De Klomp. Ook hier zijn de naweeën van een ongewone periode merkbaar. Bedrijfsleidster Alien Okkema verklaart bijvoorbeeld de vele gekleurde stippen op de tegels rondom het bad. Hier werd gewerkt met verschillende kleuren bandjes en daarbij horende looproutes. Bij de ingang hangt een plattegrond die bezoekers hier nog eens op wijst.

Okkema hoopt dat het volgend jaar anders is. Normaler. Minder ingewikkeld. In Wommels wilden ze gerust nog een weekje open blijven -het was immers mooi weer de laatste dagen- maar uit financieel oogpunt is gekozen om toch maar de slotdag van 13 september aan te houden.

,,We hopen niet dat het ook bij ons komt”, is de gedachte zeven maanden eerder nog. ,,Maar het kon wel eens heel spannend worden”, volgt niet veel later. En zo is het. Ook hier is corona de grote ongenodigde gast die ervoor zorgt dat ze ook in Wommels pas zes weken later open kunnen dan gebruikelijk.

Buitenbaden mogen evenwel eerder open dan andere zwembaden, maar er zijn nog veel onduidelijkheden. ,,Wat mag nu wel? We wilden dat eerst wel goed zeker weten”, aldus Okkema. De nieuwe datum waar ze zich in Wommels op richten is 2 juni -die wordt ook gehaald. In de tussentijd wordt het zwembadterrein netjes gemaakt. Als Okkema een oproepje doet in de groepschat van de leden les die bij haar volgen, staan in de dagen daarna de dames van de groep Aqua Sportief het onkruid tussen de tegels weg te halen. Om maar iets te noemen.

Zo hopen ze toch nog ,,een beetje een normaal seizoen” te draaien. Wel wordt bijvoorbeeld de jaarlijkse lotenactie stopgezet. ,,Maar er is niemand geweest die zijn geld heeft teruggevraagd”, aldus Okkema. Dat wordt dus omgezet in een gift, net zoals er een aantal nieuwe Vrienden van De Klomp zijn bijgekomen. En er was de mogelijkheid tot een losse donatie. ,,Dat heeft ook redelijk wat opgebracht. We hebben een grote gunfactor.”

Maar ondanks die gunfactor zijn ook in Wommels de bezoekerscijfers bijna gehalveerd en worden de nodige financiële reserves aangesproken. ,,Maar het was wel verantwoord”, legt de bedrijfsleidster uit. ,,We hebben met het bestuur verschillende scenario’s doorgenomen. Als daaruit had gebleken dat we volgend jaar niet meer open hadden gekund, waren we juist dit jaar niet open gegaan.”

Maar de badgasten zijn zo dus toch vanaf juni welkom in De Klomp. Even wennen is het wel, met al dat gereserveer, merkt Okkema aan haar bezoekers. Tijdsblokken, maximaal vijftig volwassen bezoekers en van geen tot beperkte douchegelegenheid. In die vier maanden veranderen de regels ook nog eens vaak.

,,Als het drukker was, zetten we wel iemand extra aan het bad om een beetje te ‘scheidsrechteren’”, noemt Okkema als gevolg. Ook bij de entree zit een medewerker extra om alles in goede banen te leiden.

En een geluk: ,,We hebben veel dagen met prachtig weer gehad. Daardoor hebben we ook nog wel veel mensen gehad.” Dat is relatief gezien, in het licht van de coronamaatregelen. 17.000 bezoekers vonden hun weg naar De Klomp. ,,Normaal zitten we rond de 30.000”, schetst ze het verschil.

,,Het is redelijk volgens de verwachtingen gegaan. Het was een raar seizoen, maar we hebben er het beste van gemaakt. We hebben er uitgehaald wat er uit te halen viel”, zo is de treffende samenvatting. ,,Maar we hopen wel dat we volgend jaar in april weer normaal open kunnen”, voegt ze daar snel aan toe.