FNP en PvdA voor behoud zwembad Vitaloo

BOLSWARD De fracties van de PvdA en de FNP in Súdwest-Fryslân gaan donderdag bij de raadsvergadering een amendement indienen om het zwembad Vitaloo in Bolsward toch te behouden.

De raad praat dan over het voorstel van het college om de jaarlijkse subsidie van 273.000 euro te stoppen en het zwembad te sluiten. De stichting Ons Zwembad en exploitant Optisport B.V. willen Vitaloo redden door onder meer geld uit de gemeenschap te halen. De PvdA en FNP willen dit plan een kans geven en het zwembad in ieder geval volgend jaar openhouden.

‘PvdA en FNP zijn tegen sluiting en steunen het reddingsplan van de stichting Ons Zwembad’, zo valt te lezen in een gezamenlijk persbericht.

Marianne Poelman (PvdA) licht toe: ,,De gemeente Súwest-Fryslân kent krachtige ambities. De vitaalste gemeente zijn is daar één van. Het sluiten van een zwembad staat daar haaks op”.

Jikkie Ruiter (FNP): ,,De gemeenteried hat it kolleezje ein 2018 unanym opdracht jûn om har maksimaal yn te spannen it swimbad te behâlden. It liket wol oft se krekt it omkearde dien hawwe”.

Beide partijen omarmen het Stappenplan van de stichting Ons Zwembad dat onlangs gepresenteerd is. Hierin wordt duidelijk gemaakt dat Bolsward in staat is om samen met de gemeente en met steun van bedrijfsleven, vrijwilligers en inwoners zwembad Vitaloo open te houden, zo schrijven beide partijen.

Het Stappenplan omhelst onder andere bestuurlijke vernieuwing, het aantrekkelijker maken van het bad en de camping, een visie voor de lange termijn en een gezonde exploitatie. ‘Vooral de samenwerking met bijvoorbeeld fysiotherapeuten, sportverenigingen, ouderenwerk en zorgaanbieders, scholen (gymlessen) en gemeentelijke buurtsportcoaches zorgt voor een stevige verbinding met onze tweede stad; Bolsward’, zo besluiten de raadsfracties.