Buitgemaakte balken in Broerekerk te bekijken

BOLSWARD In de Broerekerk lagen zaterdag een aantal door de bonte knaagkever buitgemaakte balken van het stadhuis uitgestald. De gemeente Súdwest-Fryslân en aannemer Friso grepen Open Monumentendag aan om uitleg te geven over het restauratieproces van het Bolswarder stadhuis en konden dat op deze manier goed inzichtelijk maken. Het vier eeuwen oude Rijksmonument was overigens ook open voor publiek, zodat bezoekers met eigen ogen de vorderingen -en ook de ravage door de knaagkever- konden aanschouwen.

In de kerk zijn onder meer restaurateur Hugo Landman en Siepie Wijbenga, directievoerder en toezichthouder namens de gemeente Súdwest-Fryslân, druk in de weer om vragen van de bezoekers te beantwoorden. Zo’n duizend belangstellenden komen langs.

Zij zien ook de historische beeldjes die zijn gevonden bij de archeologische opgravingen, nog in het stadium voor de nieuwbouw van De Tiid. Deze staan in een vitrine tentoongesteld. Gemeentelijk archeoloog Yvonne Boonstra kan hier met veel enthousiasme over vertellen.

Naast haar staat een stand van Stichting Bolswards Historie, die aandacht vraagt voor de restauratie van het schilderij Salomons Oordeel, dat ooit bij de opening van het stadhuis -in 1617- door de Bolswarder bevolking aan het gemeentebestuur is geschonken. SBH wil het werk opknappen en bij de opening van De Tiid opnieuw cadeau doen aan de gemeenteraad. In een collectebus kunnen mensen een gift achterlaten, zodat ook nu het gevoel ontstaat dat het werk van de Bolswarders komt.

Het was een afgeslankte vorm van Open Monumentendag, maar ook de Martinikerk en de St. Franciscusbasiliek zijn open. Stichting Bolswards Historie spreekt toch van een ‘zeer geslaagde dag’, want lange tijd leek het er op dat er helemaal geen programma zou zijn in Bolsward.

Nu was er ook nog een stadswandeling en een gedichtenroute langs de Grote en Kleine Dijlakker.