Dubbele zege partuur Marten Bergsma

FRANEKER – Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra pakten de zege zowel in Sint Annaparochie als in Franeker. Overwinning zes en zeven van dit korte seizoen voor Bergsma en zijn maten. Het partuur van Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol behaalde de tweede zege van dit seizoen.

De chemie lijkt verdwenen bij het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Zaterdag haalden ze in Sint Annaparochie wel de finale, maar gingen daarin kansloos ten onder vooral door eigen falen. Het toppartuur haalt niet meer het niveau van de afgelopen jaren. Zondag gingen Van der Bos, Triemstra en Steenstra in de eerste omloop hard onderuit tegen het partuur van Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma. Het korte seizoen verloop voor het partuur in het oranje uitermate teleurstellend.

Overigens leek het er aanvankelijk niet op dat Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra de finale in Sint Annaparochie zouden halen. In de halve finale tegen Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Patrick Scheepstra keken ze tegen een 5-2 en 4-0 achterstand aan. Maar de wedstrijd kantelde volkomen en partuur Triemstra kreeg nauwelijks meer punten. Op 5-5, 0-6 plaatste partuur Bergsma zich voor de finale.

De finale tussen partuur Van der Bos en partuur Bergsma was geen moment spannend. Marten Bergsma stond meesterlijk op te slaan en Dylan Drent kreeg de handen op elkaar toen hij met een back hand de bal uit het perk werkte en de kaats passeerde. Op 5-2 en 6-6 miste Gert-Anne van der Bos het perk. Marten Bergsma werd gekozen tot koning van de partij.

Pilot

De wedstrijd in Sint Annaparochie was een pilot met een herkansingsronde. Acht parturen op de lijst, geen ‘staand nummer’ en de afvallers kaatsten om de ‘derde prijs’. De gedachte van het kaatsexperiment is om de niveauverschillen te minimaliseren en dat iedere kaatser minimaal twee keer per wedstrijddag kan kaatsen. De toeschouwers waren nog niet erg enthousiast: ,,Wat voegt dit toe? Er af is er af’’. Ook werd het als vervelend ervaren dat de finale en de strijd om de derde prijs tegelijk verkaatst werden. Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Willem Heeringa wonnen de ‘troostfinale’ en daarmee de derde prijs. De wedstrijd telde niet mee voor de ranking.

In Franeker troffen Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra een bijzonder partuur in de finale. Renze Hiemstra en Hans Wassenaar kaatsten zondag met Roy van den Berg die de zieke Menno van Zwieten verving, maar voor de finale vroegen zij Tjisse Wassenaar ten koste van Van den Berg. Het werd een spannende gelijk opgaande strijd. Partuur Steenstra liep naar een 3-1 voorsprong, maar Bergsma, Drent en Kootstra kwamen terug. Steenstra c.s. kwamen op 4-3, het werd 4-4 en 5-4, maar partuur Steenstra wist niet te profiteren. Op 5-5, 0-6 voorkwam Dylan Drent dat de kaats voorbij geslagen werd. Enno Kingma, Hessel Postma en Erwin Zijlstra werden derde.

Dames

Ook de dames kwamen zondag in actie op de voetbalvelden van Franeker. Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol troffen in de finale Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma. Een spannende finale werd het niet. Het partuur van Tineke Dijkstra won met 5-1, 6-0. Partuur Dijkstra had een prima dag waarbij alles lukte. De derde prijs was voor Ilse Tuinenga, Imke van der Leest en Margriet Bakker.

Lytse PC

Bauke Triemstra, Pieter Jan Plat en Elger Boersma versloegen met 5-3 6-4 Lieuwe van der Werf, Sip Jaap Bos en Jelle Jaap Stiemsma. Ze wonnen daarmee de 70e editie van de Lytse PC in Mantgum. Derde prijzen waren er voor Auke Boomsma, Gabe Jan van Popta en Laas Pieter van Straten en voor Wierd Baarda, Marco de Groot en Roel Pieter de Jong