Partuur Gerrit Jan Duiven wint heren 2de klas in Menaam

MENAAM - De tweede klasse heren vrije formatie is zondag in Menaam gewonnen Gerrit Jan Duiven uit Hidaard, de Bolswarder Sjoerd Teake Kooistra en Sybren Poelsma uit Dronryp.

Op 5-2 6-2 wisten zij de finale te winnen van Aizo Veltman uit Hommerts, Ignas Dijkstra uit Mantgum en de Anjumer Sytse Koree.

De kleine premies waren voor de Rypsters Johan Diertens en Jacob Tijmersma en Wytze Wassenaar uit Wier en voor Redmer Zaagemans uitW itmarsum, Michel Nesse uit Sibrandbuorren en Jan Jelle Jongsma uit Damwâld.