Diekjepartij prooi voor Idske, Ferdinand en Julian

BOLSWARD Hoewel er slechts negen parturen op papier stonden en er af en toe een buitje viel is, zondag de jaarlijkse Diekjepartij weer met veel plezier verkaatst.

Op een gegeven moment werd en bleef het droog, verscheen het zonnetje en was het weer genieten voor kaatsers en toeschouwers op ’t Oordje in Bolsward.

De verliezersronde werd gewonnen door Christiaan Eijer, Tom Botermans en Albert Reinsma. Hun jeugdige tegenstanders Kees Bekema, Stefan Yska en Marije Kuperus hebben zich kranig geweerd, maar konden het niet bolwerken tegen de oude rotten.

In de finale van de winnaarsronde kruisten Idske Zijlstra, Ferdinand van der Zee en Julian Faber de degens met Evert Sijbesma, Jan Feenstra en Marcel de Groot. Het werd een strijd van hoog niveau. De partij ging gelijk op en de verwachting was dat alles aan de hang zou komen. Dit was bijna het geval, want op 5-5 en 6-4 werd de partij in het voordeel van Idske c.s. beslist door een ferme bovenslag van Julian.