Partuur Bergsma te sterk voor partuur Van der Bos

EASTERLITTENS – Eindelijk stonden ze zondag weer eens in de finale, Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra. Maar ze slaagden er niet in de krans in de wacht te slepen, Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra waren in de finale met 5-4 en 6-2 te sterk. Marten Bergsma, die met zijn opslag het verschil maakte, werd uitgeroepen tot koning.

Het was in Easterlittens – wat voor het eerst gastheer was voor de hoofdklasse heren - alweer de vierde keer dit jaar dat het partuur van Bergsma de winst pakte in de hoofdklasse. De derde prijs was voor Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma.

Partuur Tuinenga wint Wjelsryp

De dames kaatsten zondag de hoofdklassewedstrijd in Wjelsryp. In de finale versloegen Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia het partuur van Sietske Okkema, Jeska Terpstra en Martzen Deinum. Margriet Bakker besliste de wedstrijd na een spannende wedstrijd met een bovenslag op 5-4 en 6-6. Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra namen de derde prijs mee naar huis. Zaterdag ontbrak Wijnia wegens volleybalverplichtingen, zondag was zij er wel bij.

Bauke Triemstra koning in eigen dorp

Zaterdag werd er een hoofdklasse door elkaar loten partij verkaatst in Sint Jacobiparochie. Bauke Triemstra, Hendrik Jan van der Velde en Erwin Zijlstra wonnen de partij na een spannende finale met 5-5 en 6-4 van Menno van Zwieten, Kevin Hiemstra en Patrick Scheepstra. De onfortuinlijke Menno van Zwieten sloeg op die stand de bal voor. De derde prijs ging naar Gert-Anne van der Bos, Renze Hiemstra en Hendrik Kootstra. Bauke Triemstra werd uitgeroepen tot koning van de partij, waar de kaatsers veel last hadden van de harde wind.

Partuur Tineke Dijkstra wint in Berltsum

Net als bij de heren stonden ook voor de dames weer eens twee wedstrijden op de agenda. Zaterdag kwamen zij in actie in Berltsum. De winst ging daar verrassend naar Tineke Dijkstra, Marte Altenburg en Louise Krol. In een spannende finale werd het sterke partuur van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Imke van der Leest met 5-4 en 6-6 verslagen. Tineke Dijkstra en Louise Krol vonden in Marte Altenburg een prima vervanger van Sandra Hofstra die vorige week in Wommels zwaar geblesseerd uitviel. De kruisband van haar rechterknie is afgescheurd. Ook zaterdag was de kleine premie voor Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra.

Allard Hoekstra twee keer in de krans

De eerste klasse heren kaatsten zaterdag in Achlum. De wind had vrij spel op het veld in Achlum, het maakte het kaatsen er niet gemakkelijker op. Johan Diertens (Dronryp), Allard Hoekstra (Franeker) en Bauke Folkerts (Easterlittens) wonnen de finale op 5-2 6-2 te winnen van Remmelt Bouma (Weidum), Jelle Cnossen (Bolsward) en Willem Miedema (Hitzum). Derde werden Jan-Sjouke Weewer (Bitgummole), Thomas Dijkstra (Berltsum) en Gjalt Sjirk de Groot (Mantgum). Allard Hoekstra werd uitgeroepen tot koning van deze partij.

Zondag kaatsten de heren 1e klas in Makkum. Patrick van Dellen, Allard Hoekstra ( ingevallen voor Hyltje Bosma) en Hendrik Bouwhuis namen de kransen mee naar huis. In de finale versloegen zij Remmelt Bouma, Bauke Dijkstra en Jan Schurer. Derde werden Simon Zijlstra,  Jelle Scharringa en Paulus Yde Walda.

Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries tweemaal in de kransen

Zeven parturen kwamen zondag op de 1e klas vrije formatiewedstrijd voor dames in actie in Peins. De winst was voor Wybrig Bakker, Corrie Kroondijk en Fiera de Vries. Dit jonge partuur versloeg Melanie van der Mossel, Angela Donga en Hendrieke van der Schoot.

Zaterdag pakten Bakker, Kroondijk en De Vries ook al de kransen in Berltsum. Toen versloegen zij in de finale Foke Jil Bakker, Senne Idsardi en Gerde Lycklama à Nijeholt. Derde prijzen waren er in Berltsum voor Melanie van der Mossel, Marije Schurer en Hendrieke van der Schoot en voor Andrea Kroes, Sigrid de Jong en Marije Hellinga.