Kees van der Schoot eerste ‘publiekskoning’

REDUZUM/WOMMELS – Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar wonnen de hoofdklassepartij in Reduzum, maar opmerkelijk genoeg was de koningstitel voor verliezend finalist Kees van der Schoot. Voor het eerst in de kaatsgeschiedenis werd de koning gekozen door het publiek. Het publiek kon een beslissing nemen op basis van strijdlust, interactie met het publiek en humor.

Partuur Van Zwieten won de finale van Enno Kingma, Kees van der Schoot en Erwin Zijlstra: 5-1 6-2. Menno van Zwieten plaatste op die stand een zitbal. In de eerste omloop had partuur Van Zwieten het zwaar tegen Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra: 5-5 6-4. De derde prijs was voor Haye Jan Nicolay, Jelte Visser en Evert Pieter Tolsma.

Zaterdag kaatsten de dames hun hoofdklassepartij in Wommels. In de halve finale stonden de parturen van Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia en dat van Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Marte Altenburg tegenover elkaar. Altenburg verving de geblesseerde Harmke Siegersma. Het werd een spannende partij die pas met alles aan de hang werd beslist in het voordeel van partuur Tuinenga. In de finale troffen zij Nynke Sijbrandij, Manon Scheepstra en Marrit Zeinstra. Het leek een compleet éénzijdige finale te worden. Partuur Tuinenga stond in no-time met 3-0, 6-4 voor. Het weer sloeg om in Wommels en dat gebeurde eveneens met de finale. Manon Scheepstra raakte op dreef en sloeg de ene na de andere bal boven. De balans sloeg compleet door naar de andere kant en Sijbrandij, Scheepstra en Zeinstra stapten als overwinnaars van het veld: 5=4, 6-4. De derde prijs was voor Roelie Kroondijk, Klasine Huistra en Jennie Terpstra.

In september verkiest Sjanet Wijnia volleybal boven het kaatsen. Zij zal worden vervangen door Imke van der Leest. Wijnia mist ook de Frouljus PC die ze vorig jaar met Ilse Tuinenga en Manon Scheepstra won.

De junioren kaatsten vrijdag in Leeuwarden. Het partuur van Youri de Groot (Menaam), Lucas Postma en Jorn Lars van Beem (beide Dronryp) was het sterkst en ging met de zege naar huis. Zij wonnen de finale van Lieuwe van der Werff (Koarnjum), Mark Minnesma (Dronryp) en Patrick van Dellen (Berltsum). De derde prijzen waren voor Harold de Boer (Jellum), Hessel Postma (Deinum) en Jolt Vollema (Peins) en voor Wytze Wassenaar (Wier), Klaas Jan Oosterbaan (Scharnegoutum) en Riemer Hoekstra (Ee).

 

Eerste klas

Zondag kaatsten de dames en de heren een eerste klas wedstrijd, de dames in Makkum, de heren in vrouwenparochie. Dit waren de winnaressen in Makkum: 1. Wybrig Bakker, Tersoal, Corrie Kroondijk, Easterein en Fiera de Vries, Sexbierum; 2. Ilse Zwaagstra, Makkum, Larissa Smink, Makkum en Noa Elzinga, Bolsward; 3. Anke Wassenaar, Minnertsga, Marsha Broersma, Stiens en Gerde Lycklama à Nijeholt, It Heidenskip en Foke Jil Bakker, Tersoal, Rixt Blanke, Bolsward en Senne Idsardi, Dronryp.

Bij de heren in Vrouwenparochie waren dit de winnaars: 1. Johannes van der Veen, Pietersbierum, Kevin Jordi Hiemstra, Koarnjum en Tsjerk Elsinga, Dronryp; 2. Patrick van Dellen, Berltsum, Hyltje Bosma, Makkum en Hendrik Bouwhuis, Bolsward; 3. Steven Koster, Tzum, Thomas Dijkstra, Berltsum en Jorn Lars van Beem, Dronryp en Peter van Zuiden, Bolsward, Allard Hoekstra, Franeker en Thomas van Zuiden, Bolsward.