Organisatie Keetpartij heeft oog voor anderen: ‘Wy wolle wat werom dwaan foar it keatsen’

BURGWERD Ze zouden groots uitpakken, de organisatoren van de Keetpartij in Burgwerd. De tiende editie, dat moest gevierd worden. Corona zette echter een streep door het evenement. Dat betekent niet dat er niks gebeurde op het kaatsveld van KV Sparta. Voor het eerst stonden de hoofdklassedames zondag tegenover elkaar in Burgwerd.

Die primeur is misschien wel typerend. ‘Keatse bliksem’, is een gevleugelde uitspraak binnen de organiserende club. Dus op het moment dat veel verenigingen hun partijen ‘terug geven’ aan de KNKB, denken ze in Burgwerd en Hartwerd juist andersom. Hoe kan het wel? De agenda van de hoofdklassedames blijft akelig leeg, dus om iets voor hen te doen, besluiten ze de handschoen op te pakken.

Hun eigen jubileum moeten ze een jaar uitstellen vanwege alle beperkingen, maar deze partij is een succes. De reacties achteraf zijn louter positief. En, slimme onderhandelaars als ze zijn, vanaf volgend jaar staat de partij vast op de agenda. In Burgwerd dus. Dan op zaterdag, want een dag later is wel degelijk de tiende editie van de Keetpartij.

Het initiatief daartoe wordt een decennium geleden genomen in -niet geheel toevallig- de keet van Burgwerd. Thys Strikwerda is vanaf het begin betrokken bij de oprichting. ,,Dat kinne wy wol organisearje. Dan is de keet de sponsor”, is destijds de gedachte. ,,Wy hawwe der oan tocht om bierkratsies as blokjes te brûken, mar dat wie net fertroud”, voegt hij daar breed lachend aan toe.

De laatste zondag van de bouwvak wordt aangegrepen als datum, 29 parturen staan die eerste editie op de lijst. Vanaf het derde jaar worden de krachten gebundeld met de keet van buurdorp Hartwerd. ,,Doe hat it echt in flecht nommen. Wy hiene ek de wrâld oan sponsors.”

,,Dêrmei koene wy alle kosten dekke”, weet Hendrik Galama, die zich vanuit Keet Hartwerd bij de organisatie voegt. ,,Dêr foar wie it fanút de keet allegear efkes in tientsje betelje. No giet it min of mear fansels.” Ook het aantal deelnemers stijgt sterk. Vorig jaar deden bijvoorbeeld een kleine zeventig parturen mee.

Het ‘zevende eerst’ -de derde helft bij het kaatsen- is minstens zo belangrijk. Gezelligheid en bovenslagen gaan hand in hand, troubadour Piter Wilkens is een vast gezicht op het naprogramma. En, het is moreel verantwoord om een biertje te drinken. De opbrengsten komen immers ten goede aan de organisatie.

Die zijn bepaald niet van het rentenieren. Want de inkomsten zijn er en de kosten blijven laag. Ze maken slim gebruik van hun netwerk om zo huurkosten te besparen. ,,Alles wat wy nedich hawwe komt fan bekenden.”

En dus helpen de keetgangers graag omliggende verenigingen. ,,It idee is altyd west om wat werom te dwaan foar it keatsen”, legt Strikwerda uit. Zo zijn er de laatste jaren verschillende kaatsclubs verblijd met geldbedragen. Vorig jaar gooiden ze het over een andere boeg. Via Facebook werd een oproep gedaan: kaatsclubs die ballen nodig hadden voor hun jeugdleden konden zich melden. Daar werd massaal op gereageerd. ,,Dêr hawwe wy prachtige reaksjes op hân”, kijkt Gerrit-Jan Duiven terug. ,,It is spitich dat it dit jier net trochgiet.”

De nobele acties zijn simpel te verklaren. Duiven: ,,Wy binne finansjeel sûn. Kinst it jild op 'e bank sette, mar wat ha jo dêr oan?”

Dat blijkt ook uit de hoofdklassepartij van zondag, waar het prijzengeld gelijk getrokken is met dat van de heren. Duiven: ,,De froulju krigen in schijntje yn ferliking mei de manlju. Dat is út ferhâlding.” ,,Dit is in statement”, haakt Galema in.

Dat prijzengeld en de kransen zijn zondag enigszins verrassend voor Anna-Brecht Bruinsma, Anne Monfils en Harmke Siegersma, die in de finale met 5-2 6-6 te sterk zijn voor het trio Ilse Tuinenga, Margriet Bakker en Sjanet Wijnia.

De complimenten zijn er na afloop van bezoekers, KNKB én kaatssters. ,,Sy binne tankber dat wy der sa yn stean”, vat Strikwerda de reacties samen. ,,It wie in machtige dei.”

Volgend jaar belooft de organisatie groots uit te pakken, dan dus met een tweedaags kaatsevenement. Op zaterdag de dames, op zondag de Keetpartij. Strikwerda besluit: ,,Ik bin grutsk op wat wy delset hawwe.”

Yme Gietema.