Voldoende parturen melden zich aan: Freulepartij gaat door

WOMMELS ‘It giet oan’, schrijft de organisatie van De Freulepartij in Wommels. Voldoende parturen hebben zich aangemeld voor de belangrijkste afdelingspartij voor jongens van 14 tot 16 jaar.

De Freule is enige tijd geleden al verplaatst naar zaterdag 19 september in verband met het coronavirus. Het bestuur zei onlangs alles in het werk te stellen om de partij door te laten gaan. Het was daarbij wel afhankelijk van de animo van de afdelingsparturen.

Voorzitter Tjeerd Dijkstra riep verenigingen op zich aan te melden, want er moeten minsten vijf omlopen gekaatst worden om het een ‘Freule-waardige dag’ te laten worden. De benodigde 32 parturen staan nu op de lijst.

Voorts deed Dijkstra een appèl op kaatsverenigingen om afdelingspartijen te organiseren zodat de jongens een degelijke voorbereiding kunnen draaien. Er staan -met de wedstrijd van vandaag in Raerd meegerekend- vijf wedstrijden op de agenda.

Lees ook:‘It wurdt in hiele oare Freuledei as oars’