Súdwest-Fryslân stelt preventieakkoord op

SNEEK Gezondheidsproblemen voorkomen of aanpakken als deze nog klein zijn. Dat is een belangrijk punt in het preventieakkoord ‘Samen doen, samen gezond’ van de gemeente Súdwest-Fryslân.

,,We vinden het belangrijk dat onze inwoners fysiek en mentaal gezond zijn”, zegt wethouder Gea Wielinga. “Dat onze gemeente een omgeving is waar mensen graag wonen, werken en genieten.”

Daarom ondersteunt de gemeente de uitgangspunten van het Nationaal Preventieakkoord, dat gezond gedrag stimuleert. Belangrijke punten in dit akkoord zijn het tegengaan van roken, te veel alcohol drinken en overgewicht. Súdwest-Fryslân heeft ook aandacht voor andere thema’s die belangrijk zijn voor de gezondheid.

,,Denk daarbij aan dat mensen het financieel op orde hebben. En aan zaken als kunnen lezen en schrijven, en op een computer werken. Want dan kunnen mensen gemakkelijker meedoen in de maatschappij”, zegt Wielinga. “Ook belangrijk is het hebben van ‘waardevolle relaties’, zoals familie en vrienden, die je kunnen steunen in lastige periodes.”

Het doel is iedereen, van jong tot oud, te stimuleren om gezond te leven. Wielinga: ,,Extra aandacht hebben we voor inwoners bij wie dat niet vanzelf gaat.” Toch kan een gemeente niet alle problemen en gezondheidsvraagstukken oplossen. ,,Daarom werken we samen met allerlei andere organisaties, zoals zorginstellingen, woningcoöperaties, scholen, sportclubs en zorgverzekeraars.”

Een voorbeeld is het project Cool Súdwest, om te proberen het gebruik van alcohol en andere genotsmiddelen door jongeren te verkleinen. Of de Vitale Regio, een samenwerkingsverband in vijf kernen (Koudum, Warns, Molkwerum, Stavoren en Hindeloopen) om ouderen met dementie zo lang mogelijk zelfstandig te kunnen laten wonen, met een goede kwaliteit van leven.

Preventie is belangrijk, zegt Wielinga. ,,Want preventie gaat over het voorkomen van problemen of het aanpakken van problemen als ze nog klein zijn. Preventie heeft niet als doel zorg, hulp en ondersteuning te voorkomen. Dat is niet haalbaar. Maar als het lukt om het aantal zorgvragers met een paar procent naar beneden te brengen, gaat het welzijn van inwoners omhoog.”