Opnieuw winst voor partuur Bergsma

BITGUM – Marten Bergsma, Dylan Drent en Hendrik Kootstra hebben voor de derde keer op rij de finale van de hoofdklassepartij gewonnen. In de finale in Bitgum kwam net als vorige week op de Rengersdag alles aan de hang tegen Menno van Zwieten, Renze Hiemstra en Hans Wassenaar. Net als vorige week was Menno van Zwieten op die stand onfortuinlijk, zijn opslag miste ook nu het perk.

Daarmee is het partuur van Bergsma, Drent en Kootstra het te kloppen partuur. Het partuur van Gert-Anne van der Bos, Taeke Triemstra en Tjisse Steenstra kon ook in Bitgum geen potten breken, in de tweede omloop verloren zij van het partuur van Mennno van Zwieten met 5-4, 6-4.

Er was een mooie derde prijs voor het jonge partuur van Auke Boomsma, Gabe Jan van Popta en Laas Pieter van Straten. Chris Wassenaar (47) was voor één keer even terug op de kaatsvelden, hij verving Jelte Pieter Dijkstra en kaatste met Hendrik Jan van der Velde en Pieter Jan Leijenaar. Van der Velde raakte geblesseerd aan zijn rug, Wassenaar en Leijenaar verloren de eerste omloop met 5-2, 6-2 van partuur Boomsma.

 

Dubbelslag Haye Jan Nicolay

Zaterdag kaatsten de heren 1e klas een door elkaar loten partij in Bitgum, een vol kaatsweekend voor OKK. De kransen gingen zaterdag naar Haye Jan Nicolay (Britsum), Mark Minnesma (Dronryp) en Yannick Hielkema (Bitgum). In de finale versloegen zij Paul Dijkstra (Bitgum), Hessel Postma (Winsum) en Wessel Hilverda (Winsum) met 5-4, 6-2. Peter van Zuiden (Bolsward), Pier Piersma (Easterlittens) en Arne Tigchelaar (Franeker) eindigden als derde. Het was de eerste winst voor Mark Minnesma op een seniorenpartij.

Voor Haye Jan Nicolay uit Britsum was het een prima weekend, want op de 1e klas vrije formatiepartij zondag in Stiens pakte hij eveneens de winst, nu samen met Elgar Boersma (Stiens) en Jelte Visser (Sexbierum). In de finale waren zij te sterk voor Youri de Groot (Menaam), Pier Piersma (Easterlittens) en Stefan van der Meer (Baard). Derde prijzen in Stiens waren er voor Gerrit Jan Duiven (Hidaard), Sjoerd Teake Kooistra (Bolsward) en Sybren Poelsma (Dronryp) en voor Lieuwe v.d. Werff (Koarnjum), Sip Jaap Bos (Groningen) en Riemer Hoekstra (Ee).