Dorpsbelangen Kimswerd stelt reserves beschikbaar voor extra initiatieven

KIMSWERD Dorpsbelangen Kimswerd roept haar dorpsgenoten op om activiteiten te organiseren om zo het gemis aan evenementen en vakantiereizen te compenseren. Het bestuur stelt een deel van haar reserves beschikbaar voor initiatieven.

‘Vakanties, dorpsfeesten, voorstellingen en sportevenementen; alles is voorlopig uit de agenda geschrapt dus zijn we gedwongen om zo veel en zo dicht mogelijk bij huis ons heil te zoeken’, zegt het bestuur in een nieuwsbrief aan de Kimswerders.

,,Nu wonen we hier gelukkig in een klein dorp in een gebied waar we nog behoorlijk de ruimte hebben voor vertier buiten. Toch wordt dit een zomer met behoorlijk wat beperkingen, zowel voor jong als voor oud en voor alles wat daar tussenin zit.’’

Om de komende zomerweken voor zowel de jeugd, ouderen en ‘de middenmoot’ wat leuker en aangenamer te maken roept het bestuur de dorpsgenoten op om met plannen en ideeën te komen. Het bestuur bekijkt dan of het een haalbaar idee is dat binnen doelstellingen past en daarmee een financiële ondersteuning verdient.

Een bijdrage die bijvoorbeeld gebruikt kan worden voor prijsjes of consumpties. De oproep is niet alleen gericht aan clubs, verenigingen en organisaties, maar geldt ook individuele initiatieven.

Het bestuur doet in de nieuwsbrief een paar suggesties, zoals een viswedstrijd, een waterspektakel, sportdag, een puzzeltocht of een hobby-excursie door het dorp. Voor ouderen zou een uitstapje naar een tuincentrum of een buitenactiviteit tot de mogelijkheden behoren.