Provincie verwijdert groene middenstreep N359 bij Workum

WORKUM De provincie Fryslân haalt zo spoedig mogelijk de groene middenstreep op de N359 ter hoogte van Workum weg. De streep ligt daar ten onrechte en stimuleert hard rijden.

Bewoners van omliggende huizen klaagden onlangs via de Statenfractie van de ChristenUnie over geluidsoverlast op de autoweg N359 tussen de rotonde ter hoogte van de kaasfabriek in de richting van Koudum. Rondom de rotonde mag hooguit 70 kilometer per uur worden gereden, maar volgens buurtbewoners rijdt een gros van de automobilisten te hard, wat zorgt voor overlast.

De provincie zegt niets aan de overlast te gaan doen, omdat uit de geluidbelasting de 65 decibel - een afgesproken maximum - niet overschrijdt. Er rijden niet genoeg auto’s over de weg om een geluidstest vaker uit te voeren en om geluidsbeperkende maatregelen te treffen, zegt de provincie. De fractie van de ChristenUnie vroeg Gedeputeerde Staten om een natuurvriendelijke geluidswal te plaatsen of fluisterasfalt neer te leggen, om overlast voor omwonenden te beperken. De provincie ziet daar niets in.

Wel haalt de provincie de groene middenstreep op de N359 weg. De groene streep geeft aan waar een maximumsnelheid van 100 kilometer per uur geldt. De streep is echter bij de aanleg ten onrechte doorgetrokken tot aan de rotonde. Volgens de provincie stimuleert de streep om harder door te rijden, terwijl al ter hoogte van de eerste huizen van Workum een snelheidsbeperking van 70 kilometer per uur geldt. ,,Hiermee ontstaat een duidelijk onderscheid’’, aldus de provincie. De provincie denkt dat automobilisten later het gaspedaal indrukken en - rijdend vanaf de andere kant - eerder het gaspedaal loslaten.

Volgens de provincie rijdt het merendeel van de automobilisten wel degelijk te hard. De provincie maakte voor een analyse gebruik van een database van een bedrijf dat verkeersdata verzamelt. Die rekende voor dat 85 procent van de automobilisten gemiddeld zo’n 90 kilometer per uur rijden, terwijl het maximum op 70 kilometer per uur ligt.