In Bolsward wordt zondag wél gekaatst door de hoofdklassers

BOLSWARD KV Bolsward ontvangt zondag de heren hoofdklassers op ‘t Oordje. Tien parturen komen naar Bolsward, waar om elf uur de eerste ballen worden geslagen.

De vereniging diende daarvoor een plan in bij Súdwest-Fryslân en dit werd door de gemeente goedgekeurd. ,,Bij ons waren geen bezwaren”, vertelt voorzitter Lammert Leeuwen. ,,Wij willen de kaatsers de mogelijkheid bieden om zoveel mogelijk te kunnen kaatsen.”

En dus gaan ze ‘los’ op ‘t Oordje, waar veel omliggende verenigingen juist geen zien heil in het organiseren van een dergelijke partij onder de huidige coronamaatregelen. Zo gaat onder andere een streep door de wedstrijden in Makkum, Arum, Witmarsum en Kimswert. Ook zij zitten met de strenge voorwaarden die aan de vergunning wordt gesteld en zeggen hier niet aan te kunnen voldoen.

KNKB-voorzitter Wigle Sinnema is teleurgesteld, maar ook realistisch, zo meldde hij tegenover de Leeuwarder Courant. ,,We kinne ferienings net twingje en begripe harren argumenten’’, zegt hij. De kaatsbond had wel gehoopt op meer steun vanuit de gemeenten.

Leeuwen spreekt zich niet uit over beslissingen van andere verenigingen. ,,Ik kan niet bij iedereen in de organisatie kijken”, is zijn redenatie.

In Bolsward komen normaal gesproken zo’n 350 toeschouwers naar de hoofdklassepartij, schat de voorzitter. Nu is in de noodverordening een maximum van 250 ingesteld, exclusief organisatie en deelnemers. ,,De kantine blijft dicht, want daar kunnen we moeilijk die anderhalve meter afstand waarborgen. Daarom hebben we buiten een soort buffet ingericht”, schetst hij de inrichting. Om de toeschouwersstroom te reguleren worden dranghekken geplaatst.

De kalender van KV Bolsward vult zich zo voorzichtig weer. Vorige week was al een eerste ledenpartij, volgende week staat ook het pearkekeatsen op het programma.