Toch een Fryske Fierljep Kompetysje

REGIO Het bestuur van de Frysk Ljeppers Boun (FLB) was blij verrast toen de regering onlangs aankondigde dat er vanaf 1 juli toch weer gesport kan worden in wedstrijdverband.

Dit gaf aanleiding voor snelle actie en de nodige afstemming met vooral de fierljepverenigingen. De acties hebben geleid tot het besluit om alsnog een fierljepcompetitie te houden, die start op 18 juli in Burgum. De competitie wordt afgesloten op 22 augustus in IJlst. In de tussenliggende periode worden iedere week 2 wedstrijden gehouden voor alle categorieën voor mannen en vrouwen: 1e klasse, 2e klasse en jeugd.

Besloten is ook de eerdergenoemde nieuwe datums voor het Frysk Kampioenschap en Nederlands Kampioenschap te handhaven. Het FK wordt gehouden op 5 september in Winsum en het NK op 19 september in Burgum. De deelnemers aan de competitie in de komende weken kunnen zich op basis van hun prestaties kwalificeren voor het FK en NK.

De Hollandse fierljeppers gaan ook weer van start met een competitie, zodat ook zij zich kunnen kwalificeren voor deelname aan het NK. Op 12 september wordt ook weer de Nationale Fierljep Manifestatie (NFM) in It Heidenskip gehouden. Er worden dit jaar geen andere wedstrijden op nationaal niveau gehouden, zoals de gebruikelijke Tweekamp.

Er mag ook weer in beperkte mate publiek aanwezig zijn bij de wedstrijden. Besloten is het aantal bezoekers, naast de sporters, te maximeren op 250. Daarbij moeten de coronamaatregelen in acht worden genomen. De anderhalvemeterafstand-regel is daarvan de belangrijkste. Er zal worden gehandeld volgens het nieuwe NOC*NSF-protocol en de nieuwe noodverordening die op 1 juli is ingegaan.