Toch meer dan 300 starts op ‘Kleintje Heamielconcours’

BOLSWARD Dit jaar kon het gebruikelijke Heamielconcours van De Hanzeruiters niet doorgaan in verband met de coronamaatregelen. Om toch iets te kunnen aanbieden, werd van vrijdag tot en met zondag een zogenoemd ‘meetmoment’ georganiseerd.

Gewoonlijk is het drie dagen een drukte van belang op de accommodatie van de Hanzeruiters op Laerd en Saerd. Het concours telde vorig jaar ruim 1300 starts, een strodorp, veel belangstellenden en na afloop gezelligheid tijdens de prijsuitreiking.

Bij een meetmoment, dat de KNHS in het leven heeft geroepen om in deze coronatijd toch nog wedstrijden te kunnen organiseren, gaat dat allemaal anders. Ruiters en amazones rijden een dressuurproef, halen hun punten bij het secretariaat en worden geacht meteen daarna te vertrekken. Er wordt ook geen uitslagenlijst opgesteld en er is dus ook geen prijsuitreiking.

Deelnemers waren blij dat ze na zo veel maanden zonder wedstrijden eindelijk weer de baan in konden. ,,We hienen dit jier 330 starts yn twa banen. It gong allegear hartstikke best’’, aldus Jan Siebren Duiven, voorzitter van de Heamielcommissie bij de De Hanzeruiters. ,,Mar ik hoop fansels dat we takom jier wer in hiel gewoan concours organisearje kinn