Supermarktactie Voedselbank in aangepaste vorm

BOLSWARD De Voedselbank Bolsward houdt op zaterdag 6 juni een inzamelingsactie bij de Jumbo Supermarkt Kooistra in Bolsward.

Door de coronamaatregelen gebeurt dat deze keer in een iets andere vorm dan gebruikelijk, dit om de veiligheid van zowel de consument, medewerkers van de winkel en de vrijwilligers te waarborgen.

Normaal gesproken zijn er vrijwilligers in de supermarkt aanwezig om het winkelend publiek te wijzen op de actie, maar dit is nu niet het geval. Wel staat er een duidelijke stelling met daarop informatie over de actie en de artikelen die de Voedselbank goed kan gebruiken.

Er is wel een medewerker van de Voedselbank aanwezig om de gedoneerde boodschappen in ontvangst te nemen.